Aflevering af specialeopgaven tidligere end 12. semester - FØR Akut-Kronisk

Inden du når til selve skriveprocessen, skal du huske følgende

Specialeopgavens placering og aflevering

Der er ikke afsat tid til at arbejde på specialeopgaven på andre semestre end det 12., så det kan i udgangspunktet ikke anbefales at skrive specialeopgaven før dette.

Men det er ifølge studieordningen muligt at skrive og aflevere specialeopgaven, når du har bestået 1. år af kandidatuddannelsen.

Tilmelding

Du tilmelder dig i STADS i undervisningstilmeldingsperioderne 1.-5. november (mhp. aflevering i forårssemesteret) eller 1.-5. maj (mhp. aflevering i efterårssemesteret). Det er tilmeldingen, der binder dig til denne eksamen.

Du vælger selv din afleveringsfrist, og fristerne er de samme som, hvis du afleverede på Akut-Kronisk semesteret. Se afleveringsfristerne her.

Hvis du skriver specialeopgaven på dit normerede 12. sem., men egentlig følger fagene på et tidligere semester, må du også selv vælge din afleveringsfrist.

Opgavevalg og forhåndsgodkendelse

Du har to muligheder, når du skal vælge opgaveemne, men i begge tilfælde skal der søges forhåndsgodkendelse:

  1. Du kan finde et emne i opgavekataloget (find link til dette på forsiden i boksen "Links") og træffe aftale med den vejleder, der er opgivet under emnet.
  2. Hvis du allerede har fundet en vejleder, og I har aftalt et projekt, kan du indsende ansøgning om forhåndsgodkendelse - find ansøgningen under Links på Specialeopgave-forsiden.

Ansøgninger om forhåndsgodkendelse vedr. aflevering i efterårssemestret skal sendes til HE Studier senest 1. juni og ansøgninger vedr. aflevering i forårssemestret skal være afleveret senest 1. december. Det er dit eget ansvar at få indhentet forhåndsgodkendelsen.

Forhåndsgodkendelse - hvordan:

Du udfylder ansøgningsskemaet (se ovenfor) sammen med din vejleder, og ansøgningen sendes til HE Studier og behandles af studieleder. Du får svar tilbage fra HE Studier i løbet af en uges tid. Gem forhåndsgodkendelsen, da den skal vedhæftes ved aflevering af specialeopgaven. Forhåndsgodkendelsen gælder i princippet, til du har afleveret, men sørg for at din vejleder er indforstået med dit påtænkte afleveringssemester.

Tilkendegivelse og bekræftelse af specialeafleveringsdato (specialekontrakt)

Når du skriver og afleverer FØR Akut kronisk, må du selv vælge en af de 3 afleveringsfrister, der gælder for Akut Kronisk. Den dato, du vælger, er bindende (= eksamensdato). Kontrakten afleveres hhv. inden jul (20. december) / inden sommerferien (20. juni) via denne formular.

Denne bekræftelse betragtes som din specialekontrakt.

OBS
Vi har i disse overgangstider lempet på reglerne, så du nu også selv må vælge afleveringsfrist selvom du foruden specialeopgaven også er tilmeldt professionsspor 6. Tidligere skulle man aflevere ift. den tildelte rotation.