Regler om progression på Medicin

Progressionsregler på medicin

Progressionsreglerne på medicin er ændret, hvilket betyder, at du frit kan tilmelde dig ekstra fag på kommende semestre udover de 30 ECTS, der er normalen jf. din studieordning. Du kan dog ikke være sikker på at få faget, da det afhænger af, om der er pladser. Men din tilmelding er stadig bindende, såfremt du får en plads. Du får besked, om du har fået plads på et hold inden semesterstart.

Fordelingen af pladser på fagene vil foregå således:

  1. de studerende, der retmæssigt er nået til semesteret, holdsættes først og er garanteret en plads.
  2. studerende med dispensationer får herefter en plads.
  3. hvis der er ekstra pladser, fylder vi op med studerende fra højeste lavere semester, indtil alle pladser er taget. Hvis der er flere studerende end pladser, vil der blive trukket lod.

Eksempel:

Studerende fra både 2., og 3. semester har søgt et fag på 4. semester. Vi holdsætter først 4. semester, dernæst 3. og så 2. Hvis der er 5 studerende fra 3. semester, der har søgt, og der kun er 3 ekstra pladser på faget  på 4. semester, vil der blive trukket lod blandt de 5 studerende. Ingen studerende på 2. semester vil få en plads.