Holdsætning på bacheloruddannelsen

Læsegrupper

På bacheloruddannelsen skal man forud for følgende semestre meddele ønske om læsegrupper: 3., 4., 5. og 6. semester.

Dette foregår ved, at én fra læsegruppen tilmelder hele gruppen på Studieselvbetjeningen i tilmeldingsperioderne (1.-5. maj / 1.-5. november).

I kan tilmelde en læsegruppe på op til 3 personer til undervisningen. Senest 5. maj/5. november skal de andre fra gruppen tjekke i Studieselvbetjeningen (STADS), at de er korrekt tilmeldt i gruppen.
Hvis I er flere end 3 i en gruppe, f.eks. 4, skal I danne 2 læsegrupper. Herefter - og senest 5. maj/5. november - skal én i gruppen sende en mail til studadm.eksamen.medicin@au.dk, hvor I beder om, at begge læsegrupper kommer på samme hold – angiv navne og studienumre.

Vi forsøger at holde læsegrupper samlet, men det kan ikke garanteres.

  • VIGTIGT: Ved tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb tages der IKKE hensyn til læsemakkere, og man bliver holdsat, hvor der er plads. - Det er ligeledes heller ikke muligt efterfølgende at komme med hold- eller læsegruppeønsker.

    Ønsker man holdbytte efter tilmeldingsfristens udløb og har man særlige grunde hertil, kan man søge dispensation.

  • OBS! Læsegrupper oprettes ved hvert semester, så I skal tilmelde Jer igen, selvom I evt. var tilmeldt som læsegruppe i sidste semester.

    Læsegruppen dannes på det kommende semestertrin, - hvis læsegruppen vedrører fag på f.eks. 4. semester, skal man vælge 4. semester i systemet, når man danner gruppen.

Sørg for at tjekke din undervisningstilmelding, så den stemmer overens med din læsegruppetilmelding.

Klinikfordeling tidlig klinik

På semestre med klinik bliver studerende fordelt tilfældigt ud fra lodtrækning. Dog kan du søge om dispensation fra lodtrækningen, hvis du falder ind under Studienævnets retningslinjer for klinikpladsfordeling.

Hvis du mener at falde ind under retningslinjerne, skal dokumentationen herfor være HE Studier i hænde senest den 15. marts/15. september - skriv til health.studieservice@au.dk.