Holdsætning på kandidatuddannelsen

Holdbytte

Det er muligt at bytte hold på kandidatuddannelsen i Medicin, herunder også på Professionssporene, inden for den normale byttefrist. Derefter kan bytte alene ske efter dispensation fra Studienævnet. Dispensation kan gives, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, såsom f.eks. egen alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Dispensation kan søges digitalt via mit.au.dk

Vær opmærksom på særlig praksis for holdbytte på Professionsspor 1, 2, 3 og 6 gældende fra foråret 2015. Se vejledning til denne praksis her.

Læsegrupper

På kandidatuddannelsen skal man forud for følgende semestre: 1. semester samt 4., 5. og 6. semester meddele ønske om læsegrupper i Studieselvbetjeningen (STADS).

Dette foregår ved, at én fra læsegruppen tilmelder hele gruppen på Studieselvbetjeningen (STADS) i tilmeldingsperioderne (1.-5. maj /1.-5. november).
I kan tilmelde en læsegruppe på op til 3 personer til undervisningen. Senest 5. maj/5. november skal de andre fra gruppen tjekke i Studieselvbetjeningen (STADS), at de er korrekt tilmeldt i gruppen.
Vi forsøger at holde læsegrupper samlet, men det kan ikke garanteres. 

Klinikfordeling

På semestre med klinik bliver studerende fordelt tilfældigt ud fra lodtrækning. Dog kan du søge om dispensation fra lodtrækningen, hvis du falder ind under Studienævnets retningslinjer for klinikpladsfordeling.