Holdsætning på kandidatuddannelsen

Holdbytte

Det er muligt at bytte hold på kandidatuddannelsen i Medicin, herunder også på Professionssporene, inden for den normale byttefrist. Derefter kan bytte alene ske efter dispensation fra Studienævnet. Dispensation kan gives, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, såsom f.eks. egen alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Dispensation kan søges digitalt via mit.au.dk

Vær opmærksom på særlig praksis for holdbytte på Professionsspor 1, 2, 3 og 6 gældende fra foråret 2015. Se vejledning til denne praksis her.

Læsegrupper

På kandidatuddannelsen skal man forud for følgende semestre: 1. semester samt 4., 5. og 6. semester meddele ønske om læsegrupper i Studieselvbetjeningen (STADS).

Dette foregår ved, at én fra læsegruppen tilmelder hele gruppen på Studieselvbetjeningen (STADS) i tilmeldingsperioderne (1.-5. maj /1.-5. november).
I kan tilmelde en læsegruppe på op til 3 personer til undervisningen. Senest 5. maj/5. november skal de andre fra gruppen tjekke i Studieselvbetjeningen (STADS), at de er korrekt tilmeldt i gruppen.
Vi forsøger at holde læsegrupper samlet, men det kan ikke garanteres. 

Klinikfordeling

På semestre med klinik bliver studerende fordelt tilfældigt ud fra lodtrækning. Dog kan du søge om dispensation fra lodtrækningen, hvis du falder ind under Studienævnets retningslinjer for klinikpladsfordeling.

Rotationsønske

Ønsker du en særlig rotation, kan du skrive til holdsætteren på det relevante semester (se "Kontakt"-boks nedenfor). Der er dog ingen garanti for, at det er muligt at tildele dig den ønskede rotation.
Du skal sende dit rotationsønske senest, når du tilmelder dig undervisning 1.-5. maj/1.-5. november.

Hvornår kan jeg ikke ønske rotation?

På 3. semester på den nye ordning (Klinik II og Projektforløb) og 6. semester på den gamle ordning (Akut-kronisk, Professionsspor 6 og Speciale) er det ikke muligt at ønske rotation.

Du skal søge en dispensation for at vi kan kigge på dit rotationsønske, og det gøres via STADS, som du finder på mitstudie.au.dk. Der skal forelægge helt særlige forhold, før du kan søge en dispensation.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til holdsætning og klinikfordelingen, så skriv til holdsætteren på dit semester.

Alle dispensationsansøgninger sendes via mit.au.dk.

Semester

Holdsætter

E-mail

Tidlig klinik (BA 2.) Marianne Richs Monsrud

mrh@au.dk

Inflammation (1.)

Marianne Richs Monsrud

mrh@au.dk

Abdomen (2.)

Marianne Richs Monsrud

mrh@au.dk

Hjerte lunge kar (3.)

Didde Kjær Vaaben

dkv@au.dk

Valgfag (3.)

Didde Kjær Vaaben

dkv@au.dk

Hoved Neuro Psyk (4.)

Didde Kjær Vaaben

dkv@au.dk

GOP (5.)

Didde Kjær Vaaben

dkv@au.dk

Akut Kronisk (6.)

Marianne Richs Monsrud

mrh@au.dk