Vejledning til det valgfrie element

Det valgfrie element

Medicin udbyder en række valgfag, og du skal selv foretage en prioritering af valgfagene i perioden for undervisningstilmelding (1.-5. maj / 1.-5. november). 

Som alternativ til et valgfag kan du selv arrangere et kursus eller klinikophold - se valgmulighederne nedenfor.

Hvis du skal søge forhåndsgodkendelse er fristen 1. april/1. oktober.

Bemærk

 • Pladserne på valgfaget forbeholdes studerende på 3. semester, og vi kan derfor ikke garantere dig en plads på et af uddannelsens egne valgfag, hvis du ønsker at tilmelde dig før 3. semester.
 • Hvis du har været på klinik/institution eller lignende i udlandet, skal du oplyse dette til afdelingen, når du kender dit kliniksted her i Danmark (i forbindelse med MRSA-screening).
 • Læs mere om Tilmelding til undervisning her.

NB: Lønnede aktiviteter kan ikke give merit for det valgfrie element.

Klinikophold på en godkendt afdeling - både BA og KA

Kandidatuddannelsen

Hvis dit klinikophold er på en godkendt afdeling i Danmark Se oversigt i kursuskataloget, har du selv ansvar for at indgå aftale med den pågældende afdeling. For at få godkendt klinikopholdet, skal du udfylde blanketten Erklæring om aftale for klinikophold og indsende den pr. mail til HE Studier -  studadm.eksamen.medicin@au.dk. Du skal samtidig tilmelde dig i STADS, hvor du vælger blanketten "Andre valgfag" - vælger "Klinikophold" og sætter kryds ud for den korrekte periode for dit klinikophold.

Efter endt klinikophold på en godkendt afdeling i Danmark bedes du aflevere et udfyldt et udfyldt attesthæfte, som dokumentation for gennemført ophold for at dine ECTS kan registreres. Du skal sende attesthæftet til HE Studier - studadm.eksamen.medicin@au.dk.

Bacheloruddannelsen

Hvis din aktivitet er på en godkendt afdeling i Danmark (se oversigt i kursuskatalog.au.dk hvor du søger på "klinikophold" og vælger bacheloruddannelsen), skal du blot udfylde blanketten Erklæring om aftale for klinikophold og indsende den pr. mail til Ulla Schmidt - us@au.dk.

Efter endt klinikophold på en godkendt afdeling i Danmark bedes du aflevere et udfyldt attesthæfte som dokumentation for gennemført ophold. Du skal sende attesthæftet til  Ulla Schmidt - us@au.dk.

For begge semestre gælder det, at erklæringen skal være indleveret senest 5. maj/5. november. (Går din aftale om klinikophold ikke i orden, skal du sørge for at prioritere valgkurserne i perioderne 1.-5. maj/1.-5. november).

Kurser på andre uddannelser/universiteter (herunder Summer University)

Hvis du ønsker at tage kurser på andre uddannelser/universiteter, som erstatning for det valgfrie element, skal du for det meste søge om forhåndsgodkendelse - nogle fag udbudt af Medicin på Summer University er dog allerede godkendt.

Kurserne kan være udbudt af:

 • Summer University / Sommerskoler i udlandet
  • Summer University fagene "Clinical Global Infectious Diseases", "Healthy entrepreneurship and innovation", "Neuroimaging " og "The Interdisciplinary Summer School on Cognitive Neuroscience" "Mother-Child-Health: from fecundity to puberty" på Aarhus Universitet er forhåndsgodkendt på medicin studieordningen og kan tilmeldes i Studieselvbetjeningen (STADS).
 • Se inspirationsliste til kurser i Danmark/Udlandet her (de har hver deres fane)


Når du søger forhåndsgodkendelse af kurser, skal du dokumentere, at kurset lever op til følgende kriterier:

 • Kurset skal være relevant for medicinuddannelsen
 • Kurset skal udbydes på et universitet eller en anerkendt forskningsinstitution
 • Kurset skal være behæftet med min. 5 ECTS, eller credits svarende til 5 ECTS
 • Kurset skal være på kandidatniveau (postgraduate)
 • Kurset må ikke være et overstået eller kommende fag på medicinuddannelsen på AU

Med henblik på at dokumentere ovenstående skal du medsende kursusbeskrivelse og eventuelt litteraturliste, undervisningsplan samt evt. officielle retningslinjer ift. omregning til ECTS. Du kan ofte finde informationerne i det enkelte universitets kursuskatalog.

Efter at kurset er gennemført, skal du søge endelig merit for at få dine ECTS registeret - læs mere om merit her. Der skal medsendes dokumentation for, at opholdet er gennemført.

Selvarrangeret klinikophold

Klinikophold på afdelinger, som ikke fremgår på listen over godkendte afdelinger, kræver forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen skal søges i henhold til gældende frister.

Ved ansøgning om forhåndsgodkendelse af klinikophold, skal du medsende en beskrivelse af klinikopholdet, som er underskrevet af den ansvarlige læge på afdelingen. Beskrivelsen skal stå på afdelingens brevpapir eller indeholde afdelingens stempel, og dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

Beskrivelsen skal dokumentere nedenstående kriterier er opfyldt:

 • Opholdet skal være af en varighed på minimum 140 timer i alt (4 uger á 35 timer).
 • Afdelingen skal være tilknyttet et universitet.
 • Opholdet skal primært foregå på afdelinger, du ikke kommer på i løbet af studiet. Alternativt skal fokus/patientgruppe/sygdomsbillede ligge ud over det, du i forvejen kommer i berøring med under din uddannelse.
 • Opholdet må ikke være lønnet.

Med henblik på at dokumentere ovenstående skal beskrivelsen indeholde oplysninger om afdelingen, undervisningsform og arbejdsopgaver/ansvarsområder.

Efter endt klinikophold skal du søge endelig merit for at få dine ECTS registreret - læs mere om merit her. Der skal medsendes dokumentation for, at opholdet er gennemført i overensstemmelse med det forhåndsgodkendte indhold og påkrævede timetal (140 timer).

Bemærk: Ansøgningsskemaet på mitstudie.au.dk er et standardskema for hele AU, og det passer derfor ikke nødvendigvis 100% på lige præcis det, du søger forhåndsgodkendelse til (f.eks. klinikophold). Du skal alligevel bruge dette skema og udfylde det efter bedste vis. Ved hjælp af skemaet skal studienævnet kunne forstå, hvad du søger forhåndsgodkendelse til, og hvilke fag det skal stå for på AU. Er du usikker på noget, kan du bruge ”Bemærkninger” til en kort besked.

Forskningsophold i Danmark eller udlandet

Et forskningsophold i Danmark eller udlandet kan i visse tilfælde forhåndsgodkendes som det valgfrie element.

Ved ansøgning om forhåndsgodkendelse skal du medsende en beskrivelse af forskningsopholdet, som er underskrevet af den ansvarlige læge på afdelingen. Beskrivelsen skal stå på afdelingens brevpapir eller indeholde afdelingens stempel, og dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

Beskrivelsen skal dokumentere at nedenstående kriterier er opfyldt:

 • Opholdet skal være af en varighed på minimum 4 uger á 35 timer.
 • Afdelingen skal være tilknyttet et universitet
 • Indholdet af opholdet skal ligge ud over det, der i forvejen indgår i medicinuddannelsen.
 • Opholdet må ikke være lønnet

Med henblik på at dokumentere ovenstående skal beskrivelsen indeholde oplysninger om afdelingen, forskningsprojektet samt dine arbejdsopgaver/ansvarsområder.

Efter endt forskningsophold skal du søge endelig merit for at få dine ECTS registreret - læs mere om merit her. Der skal vedhæftes dokumentation for, at forskningsopholdet er gennemført i overensstemmelse med det forhåndsgodkendte indhold og påkrævede timetal (140 timer).

Screening for MRSA ved hjemkomst fra udlandet

Hvis du har været på klinik- eller forskningsophold i et land, hvor der er risiko for at blive smittet med MRSA, skal du tage kontakt til dit kliniksted i Danmark i god tid inden opstart. Læs mere her om retningslinier og regler for screening ved hjemkomst.

Kontakt