Kontakt og Studieservice

Kontaktinformation

Du finder information om uddannelseskoordinatorer, uddannelsesansvarlige og uddannelsesudvalg, studienævn og studieledere i menuen til venstre.

Studieservice

På baggrund af myndighedernes anvisninger vedrørende Coronavirus er Studieservice på Natural Science og Technical Sciences lukket for personligt fremmøde indtil videre.  

Studieservice tilbyder i stedet Online Vejledning og Studieservice alle hverdage kl. 10-12:30. Du finder linket i den blå boks her på siden.

Du kan også kontakte Studieservice på mail: studieservice.nat-tech@au.dk

Studienævnet for Board of Studies of Technical Sciences

Studienævnet behandler alle former for dispensations - og meritansøgninger f.eks.:

 • Dispensationer vedrørende undervisningstilmelding, eksamen og studieprogrammer
 • Forhånds- og endelig godkendelse af merit
 • Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelserne m.v.

Herudover tager studienævnet bl.a. stilling til uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensationssagerne for studienævnet, studiekontrakter (kandidatkontrakter), STADS, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, akkreditering, ledelsesinformation, eksamensklager, problemer med udskrifter m.v.

NB:Dispensation og merit søges via mitstudie.au.dk.

Kontakt studienævnet:

Adresse:

Studienævn for Board of Studies of Technical Sciences     
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 122
8000 Aarhus C

Email: studienaevn.ase@au.dk

Studienævnssekretær Lena jensen, lj@au.dk tlf. 87152101

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordener og referater.

 

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik
 • Teknisk geologi

Studielederen træffes bedst efter aftale. Kontakt studieservice.nat.tech@au.dk, hvis du ønsker at få en tid

Online Vejledning og Studieservice holder midlertidigt lukket