Campus Navitas

Nedenfor kan du praktiske oplysninger om Navitas.

Parkering af biler og cykler

Parkering
Der er offentlig parkering under Navitas og en privat parkeringskælder forbeholdt medarbejdere og undervisere. Disse P-pladser er tydeligt mærket med ejernavn.

Det er ikke tilladt for studerende at benytte den private parkering og biler uden tilladelse vil straks modtage en parkeringsafgift eller blive fjernet for ejerens egen regning.

Øvrig parkering på Navitas følger reglerne for offentlig parkering på Aarhus Kommunes parkeringsarealer og er mod betaling.

Af alternative parkeringsmuligheder kan nævnes parkeringsanlæg ved Arkitektskolen på Nørreport 20 (betalingsanlæg).

Parkering cykler
Cykler skal parkeres i den underjordiske cykelparkering (niveau -1) med nedkørsel ved hovedindgangen til Navitas. Her er plads til 1000 cykler. Cykler, som ikke stilles i cykelparkeringen, vil blive fjernet.

Cykelkælderen er åben fra kl. 7.30-16.00. Efter kl. 16 skal du bruge dit studiekort/adgangskort for at komme ind efterfulgt af pinkode og #.

Adgang til bygningen

Navitasbygningen er åben fra kl. 7.00-17.30 og fredag fra 7.00-16.30. Cykelkælderen er åben fra kl. 7.30-16.00. Herefter skal du bruge dit studiekort/adgangskort for at komme ind efterfulgt af pinkode og #. Ved hovedindgangen er kortlæseren placeret til venstre for svingdørene og giver adgang til bygningen via den venstre svingdør.

For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på én af de to svingdøre, hvorefter denne vil starte.


Ved siden af hovedindgangen kan du døgnet rundt teste, om dit adgangskort virker, se kortudsnit.


Elevatorer
Der henvises til glaselevatorerne ved hovedindgangen.

Adgang til laboratorier

Adgang til laboratorier gives via din underviser/vejleder.

Bibliotek

Du finder biblioteket på Katrinebjerg i Nygaard-bygningen, Finlandsgade 21, 8200 Aarhus N.

Bygningsdrift

Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst facility management (bygningsdriften), som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan man også finde oplysninger om, hvordan man kontakter bygningsdriften udenfor normal åbningstid.

IT-support, print og trådløst internet

IT helpdesk
IT-helpdesken findes i lokale 03.205 og kan kontaktes på aarhus.st.it@au.dk.

Printer


Trådløst netværk
Det trådløse netværk hedder Eduroam. Læs mere.

Kantine og café

Kantinen og caféområdet kan benyttes af studerende, ansatte og lejere, blot man i frokostperioderne giver plads til dem, der ønsker at spise. Hjælp kantinepersonalet og fjern selv brugt service og sæt stolen på plads efter brug.


Kantinekort

Hvis du køber et Beeptify-kort til kantinen, kan du få 10% rabat på køb af mad i kantinen. Kortet koster 30 kr. Du kan se på prislisten, hvad der gives rabat på.


Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 07.30-14.00.

Post

Privat post må ikke sendes til en AU-adresse herunder Navitas.

I forbindelse med projektarbejde kan det være nødvendigt at få tilsendt forskelligt materiale fra samarbejdende virksomheder. I så fald er det vigtigt at bede afsender om at mærke forsendelsen tydeligt med Aarhus Universitet/ENG, modtagernavn og studienummer samt adresse.

Reservation af lokaler

Lokaler til gruppearbejde, øvelser, opgaveregning o.l.
Lokaler vil være forhåndsreserverede til planlagt undervisning/ vejledning/ projektarbejde.
Uden for reserverede perioder kan mindre lokaler/projektarbejdsrum reserveres af de studerende i WebRoomBooking:

  • Klik her for WebRoomBooking
  • Log på med dit brugernavn og login.
  • Tryk herefter på fanen nederst i højre hjørne og følg vejledningen på skærmen.

Arbejdsrum som kan bookes i WebRoomBooking er ikke aflåste.
Ledige studiearbejdspladser kan kun bookes en uge frem.

Der må bookes i maksimum 4 timer ad gangen i tidsrummet fra kl. 8-16.15.

Hvis det bookede arbejdsrum ikke benyttes indenfor 30 min. fra det bookede starttidspunkt bortfalder bookingen. Arbejdsrummet må herefter benyttes af andre studerende.


Lokaler til bachelor- og kandidatprojekter
Registrerede grupper vil få tildelt permanente projektarbejdsrum.

Se særlig instruks for aflåsning af permanente projektarbejdsrum


Individuelle studiearbejdspladser
Der findes stillearbejdspladser på biblioteket.


Undervisningslokaler
Undervisningslokaler bookes til undervisning af Studieservice ST.

Uden for reserverede perioder kan undervisningslokalerne ifm. studierelevante aktiviteter benyttes af alle og uden reservation.

I eksamensperioderne vil lokalerne dog være reserveret til eksamen, så der skal tages hensyn til bordopstillinger og grønne duge skal forblive på deres plads.

Fitness

Udstyret i fitness-lokalet består dels af nyindkøbte maskiner fra Team Hyldahl, samt af udstyr fra det gamle DSR/IHA fitnessrum på Dalgas Avenue. Team Hyldahl har også vejledt i forhold til indretningen af lokalet.


Medlemsskab

For at kunne bruge fitness-lokalet, skal man være medlem. Et medlemskab kan erhverves for 300 kr. for 6 måneder. Beløbet skal overføres til følgende bankkonto:

Registreringsnr.: 4387
Kontonr.: 1155 0754.

VIGTIGT: Skriv dit studienummer i “tekst til modtager” i bankoverførslen. Du skal KUN skrive dit studienummer.

Hvis du indbetaler pengene inden den 20 i hver måned, får du adgang til fitness-rummet den første i den efterfølgende måned og 6 måneder frem. Fortrydelsesretten frafalder ved indbetaling.


Brug af udstyret

Der vil være vejledninger ved motionsenhederne og som udgangspunkt vil der ikke være nogen instruktion.
Der kan evt. på et senere tidspunkt indgås aftale med en instruktør. Dette vil ikke være dækket af det indbetalte gebyr.

Brugen af fitness-udstyret sker på eget ansvar. Derfor skal du selv have både ulykkes- og ansvarsforsikring, hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af, at du kommer til skade eller forvolder andre skade, mens du benytter fitness-rummet.

ÅbningstiderFitness-rummet er tilgængeligt døgnet rundt. Lokalet er indrettet til ca. 30 personer, så på tidspunkter med spidsbelastning kan udstyret/rummet være fuldt optaget.

 

Kontakt

Vedrørende betaling og adgang: Morten Aaby, info@courant.dk 

Vedrørende vedligehold af lokalet: David Graadal, dgr@ase.au.dk

Rygning og e-cigaretter

Rygning herunder e-cigaretter
Rygning må finde sted på udendørsarealerne mindst tre meter fra indgangene. Det gælder også hovedindgangen ud mod Skolebakken.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver, på terrasser eller i det bygningsnære område i en afstand af 3 meter omkring bygningen. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.