Jorcks Rejselegat: Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Legat til praktik-/studie- og forskningsophold i udlandet, herunder støtte til hele kandidat-, ph.d.- og LLM uddannelser. Ansøgningsperiode: 1. august til 15. september 2020.

10.06.2020 | Heidi Søndergaard

Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af en igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse (kandidat/ph.d/LLM) eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet.

Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person.
Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.

Jorcks rejselegat vil som hovedregel være på maks. 30.000 kr. Dog kan bestyrelsen udvælge særlig gode ansøgninger og støtte disse med op til 100.000 kr.

Derudover udvælger bestyrelsen et begrænset antal ansøgninger, hvor ansøgeren er akademisk outstanding og meget dedikeret til sin uddannelse/forskning, til Jorcks Rejsestipendium på 200.000 kr.

For at komme i betragtning til Jorcks Rejsestipendium, skal opholdet i udlandet være på mindst 2 semestre (8 måneder).

Bestyrelsen vil vurdere ansøgningerne på relevante karakterudskrifter, anbefalinger fra fagkyndige personer, finasieringsbehov og motivationen. Det vil derudover være en fordel, hvis institutionen anbefaler studie-/forskningsopholdet.

Personer inden for nedennævnte fagområder kan søge:

Merkantile område:

Handelshøjskolestuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.
Teknisk videnskabelige område:
Ingeniørstuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Ansøgninger inden for de produktionstekniske- og tilgrænsende faglige områder - herunder digitalisering vil blive prioriteret højt.

Jura, medicin (cand.med.), samfundsvidenskab (statskundskab):
Kandidatstuderende/ bachelorer/kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet. Bachelorstuderende er IKKE ansøgningsberettigede.

Ansøgningsperiode: 1. august til 15. september 2020
Der skal søges elektronisk via www.fonde.danskerhverv.dk. under formålet: Udlandsophold for henholdsvis: ingeniør eller merkantil, jura, samfundsfag, medicin.

Civilingeniør, Diplomingeniør