Reeksamen sommer (august)

Vigtigt at vide om eksamensplanen

  • Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen.
  • Hvis du ønsker at bytte eksamenstid med en studiekammerat til mundtlig eksamen, skal du selv kontakte underviseren om dette. Eksamenskontoret kan ikke hjælpe med bytning af hold eller eksamenstider.

I menuen kan du finde vigtig information om blandt andet mødetider, hjælpemidler, eksamenssnyd, sygdom og digital eksamen.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Nogle eksamenstilmeldinger bliver desværre fejlagtigt afvist i det studieadministrative system; det gælder bl.a. for alle reeksamener, hvor det ordinære forsøg er aflagt forrige år. De afviste eksamenstilmeldinger bliver løbende godkendt, og hvis kurset er godkendt i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive bragt i orden inden eksamensperioden - du behøver derfor ikke kontakte Studieadministrationen.

Mere information

I menuen kan du finde vigtig information om blandt andet mødetider, hjælpemidler, eksamenssnyd, sygdom og Digital Eksamen.

Kontakt

Den kursusansvarlige, hvis det drejer sig om eksamensformen.

Eksamenskontoret, hvis det drejer sig om eksamensplanen, fx overlap af eksamener:

Datoerne for reeksamenerne offentliggøres løbende i det tempo, de bliver planlagt.
Planlægningen af reeksamenerne er afhængig af, at der er givet karakter for den ordinære eksamen - derfor kan du opleve, at du ikke kan se alle reeksamensdatoer samtidigt.

Reeksamensplan

Datoerne for reeksamen kommer løbende på, når de er planlagt.

Din reeksamensplan

Din personlige reeksamensplan kan søges frem herunder, når datoerne er lagt på (sker løbende).