Maksimal studietid og studieaktivitetskrav

Maksimal studietid

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for såvel bachelorer og kandidater på Natural Sciences og Technical Sciences er den normerede studietid for uddannelsen plus et halvt år. Det ekstra semester sikrer, at du har 3 prøvemuligheder i alle fag. Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i studieordningen.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

  • Du vil blive udmeldt uanset hvilke og hvor mange kurser, du måtte mangle, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.
  • Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig, at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen.

Du kan til enhver tid se, hvornår din uddannelse senest skal være afsluttet på selvbetjeningen under 'Indskrivning m.v.' -> 'Vis indskrivninger'.

Studieaktivitetskrav

Studieaktivitetskravet om, at studerende skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår, er bortfaldet pr. 1. februar 2021 som følge af Universitetsledelsens beslutning.

Du skal derfor være opmærksom på at færdiggøre din uddannelsen inden for rammerne af maksimal studietid.