Studenterstudievejledere

Hvad kan en studenterstudievejleder hjælpe med?

Studenterstudievejlederne læser en bachelor- eller kandidatuddannelse på Nat og kan for eksempel hjælpe hvis...

  • du får problemer med at gennemføre dit studium eller ønsker at tilrettelægge dit studieforløb på en anden måde
  • du ønsker at skifte, stoppe eller holde orlov på dit studium
  • du bliver syg i forbindelse med en eksamen
  • du ikke består en eksamen
  • du har spørgsmål til din studieordning 

Vær opmærksom på, at der findes både fagspecifikke studenterstudievejledere på din uddannelse og generelle trivsels-og studievejledere på de to fakulteter. Søg gerne vejledning hos din studenterstudievejleder først.


Biologi

Celia Lemming Hald

Datalogi, IT-Produktudvikling og Bioinformatik

Nikolaj Beck Mikkelsen    

Datavidenskab

Jeppe Rode

Fysik og Astronomi

Silke Sofia Dainese

Geologi og Geofysik

Peter Lund Hinnerfeldt

Kemi og Medicinalkemi

Anne Kristensen

Matematik, Statistik og Videnskabsstudier

Agnete Bie Westphael 

Matematik-økonomi

Anne Katrine Tinggaard

Molekylær medicin

Morten Øgelund Overgaard     

Molekylærbiologi

Trine Juul-Kristensen

Nanoscience

Lasse Desdorf

Visninger
Spørg din studievejleder Du kan snakke med din studievejleder om alt. Ingen spørgsmål er for små eller for store. Du kan fx få hjælp til at planlægge dit studie, høre hvad andre studerende gør for at nå det hele, eller få tips til at gå til eksamen.