Studieskift for diplomingeniør

Du har mulighed for at skifte uddannelse mellem nogle af diplomingeniøruddannelserne. 

For at kunne skifte uddannelse skal du have afsluttet et helt semester, og alle resultater for semestret skal være registreret, dvs. du kan ikke skifte studieretning midt i et semester.  

I den forbindelse skal du være opmærksom på, at du ikke får dine karakterer fra den gamle uddannelse med over på den nye studieretning. Det vil sige, at der på dit eksamensbevis kun vil komme til at stå, at semestrene/kurserne fra den gamle studieretning er beståede og meritoverførte. Der kan være undtagelser. Du har mulighed for at lave en udskrift af dine beståede resultater på STADS-selvbetjening, som du kan vedlægge dit eksamensbevis.

Mellem hvilke uddannelser kan jeg skifte?

Du har mulighed for at skifte mellem følgende uddannelser:

  • Bygning og Bygningsdesign - senest efter 3.semester
  • Elektronik (Herning) og Elektrisk energiteknologi (Herning) -  senest efter 2.semester

Frister for ansøgning

For at skifte uddannelse skal du søge i god tid. Nedenfor kan du se fristerne for ansøgning, hvis du ønsker at skifte uddannelse i det efterfølgende semester.

  • 1.november (med start på den nye uddannelse pr. 1. februar)
  • 1. april  (med start på den nye uddannelse pr. 1. september)

Du ansøger om studieskift via Dispensationsansøgningsskemaet på mitstudie.au.dk

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk