ARRANGEMENT: Introduktion til Digital Eksamen og ITX Flex

Skal du til en skriftlig eksamen i Digital Eksamen, så har du mulighed for at deltage i et introduktionsarrangement afholdt af Nat-Tech IT. Introduktionen vil omhandle brugen af Digital Eksamen og ITX Flex.

Introduktion til Digital Eksamen og ITX Flex. Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig. Foto: Colourbox
Introduktion til Digital Eksamen og ITX Flex. Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig. Foto: Colourbox

På grund af Corona vil introduktionen foregå virtuelt og blive afholdt i Zoom. Der er plads til 500 deltagere til introen, så hvis du ikke kan komme ind i Zoom-rummet, er der desværre ikke flere pladser.

Du kan som altid finde vejledningerne og information vedr. Digital Eksamen og ITX Flex under 'Eksamen' > 'Digital eksamen' på din studieportal.

Introduktionen afholdes to gange, hvor den første vil forgå på dansk og den næste gang vil foregå på engelsk. 

Dansk introduktion afholdelse 7. december kl. 17.15-18.00
Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66152481852

Engelsk introduktion afholde 15. december kl. 17.15-18.00
Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61385810396

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig.

Vejledningsvideo til Digital Eksamen

Under 'Eksamen' > 'Digital eksamen' kan du orientere dig i vejledningsvideoer, der blandt andet viser et eksamensforløb ved en skriftlig stedprøve og hvordan du gemmer som PDF.

Det er dit ansvar at være forberedt til dine digitale eksamener, så sørg for at orientere dig i det tilgængelige vejledningsmateriale inden eksamen. Se alt, du skal vide, under 'Eksamen' > 'Værd at vide om eksamen'.

Kontakt studieservice.nat-tech@au.dk, hvis du har spørgsmål.