Info om omlagt online vintereksamen

Vintereksamen 2020/21 er omlagt til online format pga. nedlukningen af AU. Du kan finde alle informationer om det på din studieportal under Eksamen / Eksamensplaner / Online eksamen.

Alle informationer om omlagt vintereksamen 2020/21 ligger på din studieportal under Eksamen / Eksamensplaner / Online eksamen. Foto: Colourbox
Alle informationer om omlagt vintereksamen 2020/21 ligger på din studieportal under Eksamen / Eksamensplaner / Online eksamen. Foto: Colourbox

På Eksamen / Eksamensplaner / Online eksamen finder du en eksamensoversigt med oplysninger om, hvordan eksamen er omlagt og eventuelle ændringer i form, graduering, forberedelse. Eksamensoversigten er et Excelark, som du kan downloade og søge i.

Derudover finder du på siden en række informationer om online eksamen, Digital Eksamen, hvis du får tekniske problemer, eksamenssnyd, m.v. Nederst finder du eksamensplanen.

Husk at holde dig løbende opdateret, både i eksamensoversigten og i eksamensplanen, der da kan komme uforudsete ændringer, og kontakt din underviser, hvis du har konkrete spørgsmål til selve eksamen.

Læs mere på Eksamen / Eksamensplaner / Online eksamen.