Søg midler hos Siemensfonden

Indtil 20. november kan du søge midler hos Siemensfonden med tildeling i 2020. Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

14.10.2019 | Christian Haaber Rasch

Ansøgninger sendes til bsa@au.dk senest d. 20. november 2019. Foto: AU Foto/Lars Kruse

Ansøgninger sendes til bsa@au.dk senest d. 20. november 2019. Foto: AU Foto/Lars Kruse

Siemensfonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

  • Diplom, bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standardlaboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde)
  • Støtte til rejser, som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser, praktikophold og lign. støttes principielt ikke
  • Aktiviteter, som er med til at øge interessen for teknologi, både alment og især i forhold til børn og unge

Dette følgebrev skal udfyldes for hver enkelt ansøgning.

Følgebrevet skal indeholde navn samt beskrivelse af, hvilken særlig effekt, det ansøgte beløb får på det færdige projekt.

Ansøgninger sendes til bsa@au.dk senest d. 20. november 2019.

Herefter vil dekanatet foretage en prioritering og indsende ca. 5 ansøgninger til Siemensfonden. Fondens bestyrelse mødes i januar 2020 for at gennemgå alle ansøgninger og tage beslutning om tildeling af årets midler, hvorefter ansøgerne vil modtage svar.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bsa@au.dk.


Siemensfonden blev indstiftet i 1964 og er en uafhængig fond, som hvert år modtager sine midler fra Siemens A/S. Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter inden for det naturvidenskabelige område. I februar 2019 uddelte fonden ca. 350.000 kr. til naturvidenskabelige projekter i Danmark. Se mere om Siemensfonden her.

Studerende