Mens du er ude

Selvom du ikke fysisk studerer på AU, er der ting, du skal huske i forhold til dit studie herhjemme. Det kan du læse om nedenfor.

Nødsituationer

Hvis du som dansker i udlandet kommer i en nødsituation, kan du få hjælp på den danske ambassade eller det danske konsulat i dit værtsland. Du kan også altid tage kontakt til en af de AU-medarbejdere, som har vejledt dig i forbindelse med dit udlandsophold.

Dit værtsuniversitet kan også tilbyde forskellige former for ressourcer, som du kan benytte dig af, hvis du havner i en svær situation. Det er typisk i introduktionsforløbet omkring semesterstart, at du vil få informationer om værtsuniversitetets tilbud om hjælp og vejledning.

Check din e-mail ofte!

Der kan komme vigtige beskeder fra AU eller offentlige myndigheder, som du skal forholde dig til, selv om du er i udlandet.

Tilmelding til fag og eksamener på AU

Husk at holde øje med dine tilmeldinger til fag og eksamener herhjemme, mens du er væk. Det gør du på Selvbetjeningen.

AU-ambassadør

Når du er på udvekslingsophold på et af AU's partneruniversiteter, betragtes du som en repræsentant for AU. Det er derfor af stor betydning for det fremtidige samarbejde mellem AU og dit værtsuniversitet, at du fungerer som en god repræsentant både for AU og for Danmark.

Det er vigtigt, at du deltager i de studiemesser, der bliver afholdt på dit værtsuniversitet, som skal inspirere de lokale studerende til at rejse på udlandsophold. Du kan fx hjælpe med at bemande en stand, hvor du fortæller om, hvordan det er at være studerende på AU og i Danmark. Du kan også tilbyde at give en præsentation af AU til interesserede studerende.

Bevis på dit udvekslingsophold

Husk at undersøge, hvordan og hvornår du får dit bevis for dit udvekslingsophold, før du forlader dit værtsuniversitet. Nogle universiteter sender beviset direkte til AU, mens andre sender det direkte til dig. I nogle tilfælde er du måske selv nødt til at indhente en underskrift på, at du har bestået en eksamen.

Evaluering

Som led i dit udvekslingsophold skal du udfylde en evaluering i MoveOn. Du vil modtage nærmere information på e-mail. Hvis du har fået et Erasmus+-stipendie i forbindelse med dit udvekslingsophold, skal du også udfylde et særligt Erasmus+-evalueringsskema.