Eksamen under Corona

I forbindelse med fase 2 genåbningen af Danmark bliver mange mundtlige eksamener ændret til at blive afholdt fysisk på AU.

Vi arbejder på højtryk med at få ændret eksamensplanerne, så hold dig opdateret her på siden.

Konkret information om din eksamen finder du i Digital Eksamen og/eller Blackboard. Information her bliver opdateret løbende, jo tættere på eksamen vi kommer.

Mundtlige eksamener

I S20 er ingen mundtlige eksaminer på Health offentlige. Det vil sige, at ingen kan komme med ind og høre eksempelvis dit specialeforsvar.

Hvis du stadig skal til eksamen i Zoom, finder du en vejledning her.

Al support foregår telefonisk via HE IT Support.

Erfaringer med Zoom

Hvordan er det at gå til mundtlig eksamen i Zoom? Læs om andre studerendes erfaringer med Zoom-eksamen her.

(Bundne) hjemmeopgaver afleveres i Digital Eksamen

Hvis din stedprøve er lavet om til en (bunden) hjemmeopgave, betyder det, at du både henter og afleverer opgaven i Digital Eksamen.

Du kan læse mere om Digital Eksamen her.  

VIGTIGT: Når du er til en skriftlig eksamen (hjemmeopgave) i sommeren 2020, skal du holde din AU-mail åben under hele eksamen.

Hvis fagmiljøet har behov for at kommunikere med dig i forbindelse med en faglig afklaring af et eksamensspørgsmål, sender de en mail via Blackboard til din AU-mail. 

Infomøder

HE IT Support holder virtuelt infomøde om Digital Eksamen uden ITX-Flex på følgende dage:

Ingen tilmelding nødvendigt.

Online MCQ eksamener

Hvis du skal op til en online MCQ eksamen, skal du enten bruge systemet WISEflow eller Blackboard.

Du finder en vejledning til WISEflow her og en FAQ her.

INFOMØDE om MCQ i WISEflow

Til info: Hvis du ikke kan aflevere din MCQ-besvarelse på grund af IT-nedbrud, kan du søge en dispensation til at få bedømt den udgave af besvarelsen, der muligvis kan findes i Wiseflow. Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af dispensationsansøgninger. 


Blackboard
Hvis din MCQ finder sted i Blackboard, så finder du mere information her.