Fælles dimission

Fælles Dimission på IOOS

I Sommeren 2020 afholdes den fælles dimission på IOOS

Torsdag den 25. juni kl. 9.00 - 12.00

I Aarhus Universitets Aula og Vandrehal

Nordre Ringgade 4

8000 Aarhus C

Begivenheden fejres med bl.a. velkomst, aflæggelse af løfte og en forfriskning.

Dørene åbnes kl. 8.30, så dimittender og gæster har tid til at aflevere overtøj m.m i gratis garderobe og finde plads.

Dimissionen slutter ca. kl. 10.30, hvorefter der vil være fotografering af de fire dimittendhold. Derefter serveres en forfriskning i forskellige lokaler:

  • Tandplejer: Vandrehallen
  • Tandlæger: Antikmuseet
  • Klinisk tandtekniker: I foyerområdet
  • Klinikassistent: I foyerområdet

Indbydelse

Indbydelse til dimission er på Blackboard og sendes ud pr. mail til tandklinikassisterne.

Tilmelding foregår via linket i indbydelsen - tilmeldingsfrist 18. juni 2019

Hver dimittend har mulighed for at invitere 2 gæster med til Dimissionen.

Husk at medbringe den udprintede "bekræftelse på tilmelding"

I Aulaen fordeles alle dimittender alfabetisk ud fra farven :

  • Tandlæger: blå
  • Tandplejer: rød
  • Klinisk tandtekniker: gul
  • Tandklinikassistent: grøn

Øvrige gæster må sætte sig på de unummererede pladser.

Af hensyn til brandmyndighederne skal nedenstående følges:

  • Alle personer tæller inkl. børn, der sidder på skødet eller ligger i barnevogn.
  • Der må ikke optages plads i gangarealerne af kørestolsbrugere eller andre. Evt. medhjælp skal også tilmeldes.

Fotografering

Fotografering under Dimissionen tillades under hensyntagen til de andre gæster.

Dimissionen optages og bliver efterfølgende lagt på Aarhus Universitets alumneportal www.alumner.au.dk.

Er du forhindret i at møde op?

Bliver du forhindret i at deltage i Dimissionen, bedes du melde afbud i god tid til Vibeke K. Larsen, vkla@au.dk.

Kontakt

Al henvendelse vedrørende Dimissionen kan rettes til Vibeke K. Larsen tlf: 8715 3087 eller mail: vkla@au.dk