Fonde & legater

Fakultetsmidler til studenteraktiviteter

Hvem kan søge fakultetsmidlerne?

Fakultetsmidlerne kan søges af studenterorganisationer, studenterforeninger, studentergrupper og enkeltpersoner.

Du skal være indskrevet på en en af uddannelserne på Health for at søge midlerne.  


Hvad kan du søge penge til?

Du kan for eksempel søge støtte til aktivitetsdage, fagdage, foredrag, debataftner, netværksmøder, drift af foreningerne. Du kan også søges støtte til at deltage i eksterne møder og konferencer.

Vi prioriterer aktiviteter, der kommer flest mulige studerende til gode, da puljens formål er at understøtte de sociale og faglige studiemiljøer på Health. 

Som enkeltperson kan du dog søge midler til faglige aktiviteter i forbindelse med studienævns-, organisations- eller foreningsarbejde.


Hvordan søger du?

Download og udfyld ansøgningsskemaet og send det til: health@au.dk

Vi giver så vidt muligt svar inden for 14 dage efter ansøgningsfristen.

Du kan skrive til rådgiver Hanne Johansen, hvis du har spørgsmål til ansøgningsmaterialet: hannejohansen@au.dk


Ansøgningsfrister

Der er frist for ansøgning 2 gange om året: 

  • 15. marts
  • 1. oktober.