Fonde & legater

Fakultetsmidler til studenteraktiviteter

Health har afsat midler til at støtte det sociale og faglige studiemiljø på fakultetet. Der kan ansøges i to årlige ansøgningsrunder; hhv. den 15. april og den 1. oktober.

Hvem kan søge?

Studerende, der er indskrevet på en af uddannelserne ved Health kan søge midlerne til studenteraktiviteter, som bidrager til det sociale og/eller faglige miljø her på Health, Aarhus Universitet. Midlerne kan søges af studentergrupper, studenterforeninger og enkeltpersoner.

Hvad kan man søge penge til?

Fakultetsmidler til studenteraktiviteter på Health har til formål at fremme et godt studiemiljø, socialt og fagligt. Der kan eksempelvis søges støtte til at afholde foredrag, debatfora, netværksmøder, drift af studenterforeninger og lignende. Der kan også søges støtte til deltagelse i eksterne møder og konferencer.     

Da puljens formål er at understøtte studiemiljøet, gives der som hovedregel ikke midler til enkeltpersoner,
eller til aktiviteter, som kommer en meget begrænset gruppe af studerende til gode. Det kan dog undtagelsesvist forekomme, hvis puljen tillader det og efter vurdering af den enkelte ansøgning. Midler til enkeltpersoner, der som led i studienævns- eller studenterforeningsarbejde, søger midler vil blive prioriteret.

Der tildeles ikke fakultetsmidler til festarrangementer eller til forplejning.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningsskemaet, som downloades nederst på siden, udfyldes og sendes til: health@au.dk

Det er vigtigt, at alle felter udfyldes.

Vi giver så vidt muligt svar inden for 14 dage efter ansøgningsfristen.