Muligheder for odontologistuderende

Udvekslingsophold

Du har mulighed for at søge om at komme på udveksling i forbindelse med dit 9. semester på odontologi.

Du kan komme til


Du kan tage af sted i 3 måneder - ca. august/september til december. Som en del af aftalerne skal du returnere til Aarhus inden jul for at deltage i eksamen i januar. Du skal fra bruge MoveOn til at finde mere information omkring universiteterne og aftalerne. Vi forventer at systemet er endeligt opdateret 1. november 2021. 

Hospitalstjeneste

Hvis du søger ophold i udlandet i det efterfølgende efterår, skal du sørge for at få din hospitalstjeneste i foråret. Kontakt HE Studier i forbindelse med din ansøgning om udveksling.   

Fagligt indhold

For alle universiteterne gælder det, at deres uddannelser og undervisning er kvalitetsmæssigt ligeså gode som vores på AU. Du vil få hjælp både gennem os og af koordinatoren på det udenlandske universitet til at sikre, du får de behandlinger, du ønsker, så du opretholder samme niveau som studerende, der tager semestret i Danmark.

Når du har været afsted, får du merit for:

Kursusattest i Hjertelungeredning (9. semester)

Klinisk arbejde i:

  • Protetik
  • Ortodonti
  • Pædodonti
  • Kæbekirurgi og oral patalogi

Du er afsted i c. 12 uger og skal være hjemme i Aarhus i december, for at kunne deltage i eksamen her.

Ansøgning

Ansøgningen om et udvekslingsophold skal indeholde:

  • Udvekslingssted i prioriteret rækkefølge
  • Motivation for at tage på udlandsophold og evt. tidligere erfaring
  • Udtalelse fra klinisk lærer mht. kliniske færdigheder, patientbehandlerrelationen, patienthåndteringen, overblik og færdigheder.
  • Evt. andre faglige udtalelser (der fortæller noget om selvstændighed, robusthed mv.).

Der skal ansøges igennem det fælles ansøgningsmodul, MoveOn, og fristen er 1. december.
Systemet åbner for ansøgning 1. november. 

Finansiering

Du kan få SU, mens du er afsted. Desuden vil du modtage et Erasmus+ stipendie.

Forhåndsgodkendelse

Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, skal du ansøge studienævnet om en personlig forhåndsgodkendelse. Denne skal bruges til at ansøge om meritoverførsel ved hjemkomst.