Sådan søger du

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for at komme på udveksling gennem AU's aftaler afhænger af, hvornår du skal afsted, men også af hvad du læser. Der er ansøgningsfrist to gange årligt, men men vær opmærksom på, at det ikke er alle studerende, som har mulighed for at søge i begge ansøgningsrunder.

  • 1. december for hele det efterfølgende akademiske år - søg fx 1. december 2019 for pladser i efteråret 2020 og foråret 2021
  • 15. september for det efterfølgende forår - søg fx 15. september 2019 for pladser i foråret 2020

Læser du International Virksomhedskommunikation på Arts, er fristen dog 1. maj 2019, hvis du vil på udveksling i foråret 2020. 

Vi anbefaler alle, der har mulighed for det, at søge ved fristen 1. december. Ved fristen 1. december 2019 kan du søge om udveksling i enten ét semester (efterår eller forår) eller et helt akademisk år. Du søger altså her om en plads i efterårssemesteret 2020 og/eller foråret 2021.

Ved fristen 15. september kan du søge om udveksling i det efterfølgende forår. Denne frist er hovedsageligt beregnet til studerende, som starter på en ny uddannelse ved AU, og som skal søge ud allerede i deres andet semester. 

Fordelingskriterier

Studiepladserne fordeles blandt andet ud fra følgende kriterier:

  • karaktergennemsnit ved ansøgningsfristens udløb
    • hvis du er kandidatstuderende og endnu ikke har nogen karakterer fra AU, udregnes gennemsnittet af din bachelor fra dit udenlandske eller andet danske universitet
  • studieanciennitet
  • særlige krav på udvekslingsaftalen, som fx en motivation eller en udtalelse, vil altid fremgå af databasen AU GO
1400407 / i40