Undervisning og eksamen

Studienævnet har besluttet at indføre et progressionskrav frem mod den kliniske undervisning på børneafdelingen i Pædodonti og Børn og Unge 10. Det betyder:

1) At du skal have bestået Kliniske Fag FK 8 for at du kan aflægge prøveforsøg og deltage i den kliniske undervisning i Pædodonti på 3. semester.

 

2) At du skal have bestået Kliniske Fag FK 8 for at du kan tilmelde dig Børn og Unge 10.

Derudover er prøvebestemmelserne for Pædodonti ændret, således at du skal have deltaget i min. 80% af den kliniske undervisning for at kunne indstille dig til eksamen i Pædodonti.

Disse regler gælder fra og med udbud af Pædodonti i efteråret 2021.

For yderligere information kan du se kursusbeskrivelsen for Pædodonti i kursuskataloget og under fagets side under 3. semester her på studieportalen.

Undervisning på odontologi

Obligatorisk undervisning, der afholdes online

Når I deltager i obligatorisk undervisning online og bliver bedt om at registrere jeres tilstedeværelse, skal I huske:

  1. Vær logget på med jeres eget brugernavn. 
  2. Deltag i hele den obligatoriske undervisningsseance.

Opfylder du ovenstående, får du godkendt din deltagelse i det obligatoriske element. Hvis du er i tvivl, så spørg din underviser.

Lydoptagelser af undervisningen

Du må som studerende ikke uden videre optage undervisningen. Det skyldes, at underviseren har den pædagogiske ledelsesret og så at sige ejer forelæsningen, og det er derfor op til den enkelte underviser at beslutte, om de studerende må optage undervisningen. Spørg altid din underviser om lov, inden du optager.

Hvis en underviser vælger at lade studerende optage undervisningen, skal underviseren være opmærksom på, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling af de studerende. Underviseren må derfor ikke uden saglige grunde give enkelte studerende lov til at optage undervisningen, hvis andre har fået nej til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give studerende med funktionsnedsættelser en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. I dette tilfælde vil der netop ikke være tale om usaglig forskelsbehandling.

Har du som studerende optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du ønsker at offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.

Webshop

Information om køb af nedenstående materiale vil blive sendt direkte til de studerende.

1. semester:

  • Køb af værktøjskasse 2021 - link kommer medio august 2021.

4. semester:

Skade under patienthåndtering

På Health har vi, på baggrund af ekspertvurdering, besluttet ikke at vaccinere alle vores studerende rutinemæssigt imod infektioner i forbindelse med patienthåndtering under uddannelsen. Der vaccineres efter behov bl.a. på særlige risikoafdelinger.

Skulle uheldet være ude, og du har skåret eller stukket dig under patienthåndtering, vil den afdeling, som du er tilknyttet, tage stilling til, hvad der skal ske.

Inden patienten sendes hjem, skal du udfylde følgende vejledning: Vejledning og blanket til registrering af stik- og skæreuheld.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du kontakte en af følgende personer, som vil igangsætte vores interne procedure:

Kursusmateriale fra Blackboard må ikke deles andre steder

Hvis en af dine medstuderende mangler en præsentation eller andet fra Blackboard, må du gerne sende et link til Blackboard-siden, men ikke dele materialet andre steder.

Powerpoints og artikler fra Blackboard må nemlig ikke deles på f. eks. Facebook. Forskellen er, at Blackboard er et password-beskyttet netværk, og der er kun adgang for kursets studerende og underviserne.

Din underviser har ophavsret til sin præsentation og har dermed ret til at bestemme med hvem, og hvor den deles. Materialet kan også indeholde billeder eller artikler, som AU har lov til at dele på Blackboard, som ikke må deles på nettet.

Læs om at dele materiale her.

Du kan læse mere om ophavsret og undervisning på library.au.dk/studerende/ophavsret  og undervislovligt.dk.