6. semester

Ansøg om optagelse på kandidatuddannelsen

Ansøgningsfrist er 1. marts.

Der skal ved ansøgning uploades en samtykkeerklæring, så der kan indhentes en børneattest.

Er du ikke dansk statsborger, skal du:

 1. Uploade samtykkeerklæringen
 2. Uploade en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk, svensk, norsk eller engelsk. Straffeattesten skal være påført dit danske CPR-nummer eller dit studienummer.
 3. Hvis du ikke kan nå at skaffe straffeattest inden fristen: upload et dokument, hvor du gør opmærksom på, at du er ved at indhente straffeattesten.

Dokumentationsfristen for straffeattesten er 1. juli. For dig, der ikke kunne uploade straffeattesten på ansøgningstidspunktet, vil der på et efterfølgende tidspunkt blive åbnet op for, at du kan uploade straffeattesten til din ansøgning. Hvis dette er tilfældet vil du modtage en mail herom.

Har du spørgsmål angående ansøgningsproceduren, skal du kontakte kandidat@au.dk eller telefon 8715 0720 (telefontid mandag-fredag kl. 10-12).

Kliniske fag FK 6

Kliniske Fag FK 6 består af fagene:

 • Fællesklinisk kursus
 • Klinisk Oral Fysiologi (KOF)
 • Protetik
 • Parodontologi
 • Psykologi
 • Tandsygdomslære
 • Toksikologi
 • Fællesklinisk kursus: Stoleplanen sendes på mail til dig umiddelbart før semesterstart.
 • Psykologi: se stoleplanen vedrørende konferencer

Kliniske fag Kir. 6

Kliniske Fag Kir 6 består af fagene:

 • Almen Kirurgi
 • Generel Medicin

Anatomitillægsmodul i Kirurgi

 • Læs mere om Anatomitillægsmodul i Kirurgi i Kursuskataloget.
 • Der er ingen skemasat undervisning i faget, men en introduktionsforelæsning efterfulgt af ca. 7 ugers selvinstruktion. Se datoer i WebUntis.

Oral Radiologi

Bachelorprojekt

HE Studier meddeler dig pr. mail ultimo af januar, hvornår din gruppe skal til forsvar. Forsvarene afvikles over flere dage i  april. Du kan ikke ønske, hvornår du skal til forsvar.  

Eksamen på odontologi