Sygdom ved eksamen

Sygdom ved eksamen på Health

Bliver du syg i forbindelse med en eksamen på Health, kan du her læse, hvordan du skal forholde dig, og hvilke muligheder du har. Dette afhænger også af den konkrete eksamensform.

I alle tilfælde skal du sende dispensationsansøgning og vedhæftet lægeerklæring via mitstudie.au.dk.
Læs mere om dispensationer her.

Som udgangspunkt gælder:

  • Bliver du akut syg under en påbegyndt mundtlig eller skriftlig stedprøve, kan du få annulleret din prøve.
  • Ved øvrig sygdom i forbindelse med dit 1. prøveforsøg skal du søge dispensation til at blive afmeldt prøven. Ansøgningsfristen er 2 hele hverdage efter eksamensdagen/afleveringsfristen. Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg, sørger HE Studier for at tilmelde dig prøven på ny, næste gang den udbydes. Får du dispensation til at blive afmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg, skal du selv sørge for at tilmelde dig prøven på ny.
  • Du har brugt et prøveforsøg, hvis du ikke deltager i prøven og ikke inden fristen har ansøgt om at blive afmeldt. Brugte prøveforsøg annulleres ikke.
  • Er der tale om dit 2. eller 3. prøveforsøg, skal du selv afmelde dig prøven, hvis det kan gøres inden afmeldingsfristen. Afmeldingsfristen for dit 2. eller 3. prøveforsøg er syv dage inden første eksamensdag i faget. Opstår sygdommen efter fristen for afmelding, skal du søge dispensation til at blive afmeldt. Ansøgningsfristen er 2 hele hverdage efter eksamensdagen/afleveringsfristen. 

Læs mere nedenfor.

Kontakt Studievejledningen på Health, hvis du er i tvivl.


Stedprøve
(mundtlig, skriftlig og praktisk)

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt

Få annulleret prøven, hvis du må afbryde en stedprøve pga. akut opstået sygdom

Hvis du er syg på eksamensdagen, allerede inden du møder op: Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom. Hvis du under afvikling af stedprøven bliver akut syg og ikke kan gennemføre: Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom. Læs mere nederst på siden.

Stillet hjemmeopgave

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt


Hvis du er syg i perioden mellem udlevering af opgavesættet og afleveringsfristen, så du ikke er i stand til at aflevere en besvarelse: Få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke kan lave din besvarelse færdig inden afleveringsfristen.

Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg, sørger HE Studier for at tilmelde dig prøven på ny, næste gang den udbydes, Får du dispensation til at blive afmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg, skal du selv sørge for at tilmelde dig prøven på ny.

Specialer

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt prøven

Hvis du er syg i specialeperioden, så du ikke er i stand til at aflevere en besvarelse inden afleveringsfristen: Få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke kan aflevere dit speciale inden afleveringsfristen.

Du vil kunne søge om dispensation til at blive afmeldt prøven, hvorved din afleveringsfrist rykkes med 3 måneder.

Bliver du syg i forbindelse med et evt. mundtligt forsvar kan du søge om dispensation til at blive afmeldt den mundtlige prøve. Får du dispensation, fastsættes en ny dato for det mundtlige forsvar.

Der gælder andre perioder for Medicin og Odontologi ved dispensation til afmelding af specialeprøven. Se nærmere under portalerne for disse uddannelser.

Får du dispensation til at blive afmeldt specialet, sørger HE Studier for at tilmelde dig på ny.

Fri hjemmeopgave

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt

PrøveforsøgHvad skal du gøre?
1. prøveforsøgHvis du bliver syg i perioden for opgaveskrivningen, så du ikke er i stand til at aflevere inden afleveringsfristen: Få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke kan lave din opgave færdig inden afleveringsfristen. Du skal herefter ansøge via mit.au.dk om dispensation til at blive afmeldt prøven.

Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg, sørger HE Studier for at tilmelde dig prøven på ny næste gang den udbydes.
2. og 3. prøveforsøgDu skal selv afmelde dig prøven, hvis det kan gøres inden for fristen for afmelding. Fristen er 7 dage inden afleveringsfristen. Hvis sygdommen opstår efter fristens udløb, skal du ansøge om dispensation til at blive afmeldt.

Bliver du afmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg skal du selv sørge for at tilmelde dig prøven på ny.

Undervisningsdeltagelse som prøveform

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt

Hvis du bliver syg i undervisningsforløbet, så du ikke er i stand til at leve op til de definerede deltagelseskrav for det pågældende fag (herunder gøre brug af evt. tilbud om opsamling undervejs): Få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke er i stand til at leve op til skitserede krav og de evt. udmeldte tilbud om opsamling undervejs.

Hvis du får dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg, sørger HE Studier for at tilmelde dig prøven, og eventuelt holdsætte dig på ny, næste gang kurset udbydes.

Hvis der er tale om dit 2. eller 3. prøveforsøg, skal du selv sørge for at tilmelde dig kurset på ny.

Hvordan søger jeg dispensation?

Du skal sende din dispensationsansøgning vedhæftet en lægeerklæring til dit studienævn, og det gør du via mitstudie.au.dk.


Akut sygdom ved påbegyndt stedprøve

Du kan få annulleret en prøve, hvor følgende gør sig gældende:

  • Du er påbegyndt en stedprøve enten mundtlig, skriftlig eller praktisk og bliver herefter akut syg.
  • Du har kontaktet eksamensvagten og meddelt, at du må afbryde prøven begrundet i sygdom.
  • Du samme dag tilses af egen læge og får en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom
  • HE Studier har modtaget din dokumentation hurtigst muligt, men senest 2 hverdage efter den afbrudte eksamen.

Opfylder du ikke ovenstående, men har afbrudt prøven, har du brugt et prøveforsøg i det pågældende kursus.

Vigtigt! Afbryder du en påbegyndt prøve grundet sygdom, skal du ikke aflevere en besvarelse medmindre du ønsker den bedømt. Hvis du afleverer en besvarelse, bliver den bedømt, og du bruger et prøveforsøg uanset at du efterfølgende dokumenterer, at du var syg under prøven.  

Får du annulleret dit 1. prøveforsøg, bliver du tilmeldt prøven næste gang denne udbydes. Er der tale om dit 2. eller 3. prøveforsøg, skal du selv sørge for at tilmelde dig prøven på ny.

Får du ikke annulleret din prøve, og er du dermed nået til dit 2. eller 3. prøveforsøg, skal du selv sørge for at tilmelde dig prøven igen.

 

Al anden sygdom i forbindelse med eksamen

Ansøg om dispensation til at blive afmeldt prøven, hvis der er tale om dit 1. prøveforsøg, eller hvis fristen for afmelding af dit 2. eller 3. prøveforsøg er overskredet.

Er du i forbindelse med en eksamen ramt af sygdom eller andre usædvanlige forhold, der umuliggør, at du kan deltage i eksamen, kan det være relevant for dig at søge om dispensation til at blive afmeldt prøven. En evt. dispensation kan kun gives på baggrund af en konkret vurdering af din ansøgning og medsendte dokumentation.

Vil du opnå dispensation på baggrund af sygdom i forbindelse med eksamen, vil en lægeerklæring være oplagt dokumentation. Læs mere om dispensationer her.

Opnår du ikke dispensation, har du brugt et prøveforsøg i den pågældende prøve.

Hvis du ikke opnår dispensation

Hvad sker der, hvis du ikke opnår dispensation til at blive afmeldt prøven:
Er dit næste prøveforsøg dit 2. eller 3. forsøg, skal du selv sørge for at tilmelde dig dette. Hvis dit 3. forsøg imidlertid er tvunget grundet progressionsregler, fremgår det af din studieordning, hvornår du senest bliver tilmeldt denne prøve.

Ved specialet bliver du automatisk tilmeldt både 2. og 3. forsøg.