Fremdriftsreform II på Health

Fremdriftsreform II

Fremdriftsreform II på Health

I maj 2016 vedtog universitetsledelsen de overordnede regler for, hvordan den nye lov om studiefremdrift skal omsættes til praksis på AU. De enkelte fakulteter har nu udmøntet reglerne, så de bedst mulig tager højde for de forskellige uddannelser. De vigtigste brikker er nu faldet på plads på Health.

Ud med tvangstilmelding, ind med maksimal studietid 

Den nye lov gør op med tvangstilmeldingen til kurser og prøver og bliver erstattet af regler for maksimal studietid, da universiteterne fortsat er underlagt et krav om at reducere den gennemsnitlige studietid. Du får altså igen et selvstændigt ansvar for dit studie og fremdrift.

De nye regler betyder, at du har en maksimal studietid på normeret tid plus et semester (2 semestre på Bacheloruddannelsen i odontologi), og samtidig får du 3 prøvemuligheder i hvert kursus.  

Du kan læse mere om de nye principper via de følgende links: