Ledige pladser

På kandidaten i Medicin er det muligt at tage på kortere eller længere ophold i udlandet på alle semestre.

Det er kun muligt at søge ud gennem en af AU's egne aftaler, hvis du rejser ud på et helt semester, dvs. ophold, der indeholder en lignende sammensætning af teori og klinik, som det gør sig gældende på AU. 

Der er bedst mulighed for at rejse ud på 5. semester, også kaldet det internationale semester.

Begræsninger

  • Det er ikke muligt at tage Klinik og sygdomslære 3 på et udenlandsk universitet.
  • Det er ikke muligt at tage dele af et kursus, fx klinikdelen i udlandet. 

10. semester

Det er muligt at søge til Universitetet i Bergen og Karolinska Institutet på dit. 10. semester.

Bemærk, at ved overgangen til de nye studieordninger er der sket nogle ændringer ifht. mulighederne for udrejse på 10. semester. Det vil i de fleste tilfælde medføre, at du vil skulle læse, hvad der svarer til et helt semester på værtsuniversitetet, men hvor du kun får merit for 20 ECTS (Hoved og nervesystem og Psykiatri). Derudover skal du skrive dit Speciale på AU med en vejleder. 

11. semester

11. semester er det semester, hvor der er flest muligeheder for at rejse ud gennem en af Healths aftaler. Det skyldes, at vi har det internationale semester i "Gynaecology-Obstetrics and Pediatrics", hvor der undervises på engelsk. Af den grund har vi mulighed for at tiltrække mange udenlandske studerende og på den måde skaffe pladser til vores egne studerende i udlandet. 

Du finder en oversigt over de pladser du kan søge udveksling på i MoveOn databasen.

Udrejse på det individuelle forløb

Det er muligt at arrangere udveksling som del af dit individuelle forløb på kandidatudannelsen

Hvis du ønsker at tage på udlandsophold som led i forløbet, skal du selv stå for planlægningen heraf, da det kun er muligt at søge udveksling gennem AU på hele semestre. 

Læs mere om det individuelle forløb

Fagpakker på Kandidat i Medicin

En fagpakke er en oversigt over udvalgte fag på de udenlandske universiteter, som studienævnet på Medicin tidligere har vurderet svarer til indholdet af de fag, der udbydes på Aarhus Universitet.

Pakkerne er ikke specielt udbudt af det udenlandske universitet til studerende fra Aarhus Universitet.

Dette betyder, at der kan ske ændringer af fagene i fagpakkerne, og at nogle af fagene ikke stemmer fuldstændigt overens med det, der udbydes i Aarhus. Start derfor med at læse kursusbeskrivelsen for semestret herhjemme i Aarhus, så du er sikker på, hvad læringsmålene er for semestret.

Aarhus Universitet kan desuden ikke garantere at disse fag udbydes på et specifikt semester eller i et bestemt år. Du skal derfor inden afrejse selv undersøge hos værtsuniversitetet, om kombinationen kan lade sig gøre.

Det vil sige, at selvom du søger ud på en fagpakke, skal du stadig være opmærksom på om du kan få fagene/klinikken på værtsuniversitetet, hvis du bliver nomineret til en plads. 

Hvorvidt du optages på fagene efter en nominering fra Aarhus Universitet er op til værtsuniversitetet.  Se desuden ”Trin-for-trin”-guiden, punkt 5.

Freemover - udrejse på egen hånd

Hvis du har lyst til selv at lægge kræfter i at planlægge dit ophold, har du mulighed for at søge ud gennem freemover-ordningen (også kaldet Udlandsstipendieordningen). 

Tommelfingerreglen at det er nødvendigt at få en forhåndsgodkendelse ved studienævnet på sin uddannelse for at kunne tage afsted.  

I ordet Freemover ligger der også, at du selv skal stå for hele processen. Til gengæld kan du i mange tilfælde få adgang til universiteter, som Health ikke kan hjælpe med en udvekslingsaftale til.    

Du finder en guide til at rejse ud som Freemover her.