Fælles ansøgning

Fælles ansøgning

Hvis du ønsker at søge om udveksling via en AU/Health aftale sammen med en anden studerende – dvs. fælles ansøgning, skal du være opmærksom på og skrive under på følgende forhold:

 • I skal begge være studerende på Health
 • At du ønsker at blive tildelt plads på den samme institution som din medansøger
 • At du forstår, at I skal søge præcis samme prioriteringsliste i den elektroniske ansøgning
 • At du forstår, at udvekslingspladserne tildeles efter det laveste fællesnævner ift. bedømmelsen af jeres ansøgninger
 • At du forstår, at dette kan betyde, at du giver afkald på eventuelle højere prioriteter til fordel for at blive tildelt en plads sammen med din medansøger
 • At du forstår, at HE ikke kan garantere fælles placering på udveksling

Vær opmærksom på, at HE ikke kan garantere fælles tildeling af udvekslingspladser. Derfor bliver du og din medansøger bedt om at tage stilling til, hvordan I hver især forholder jer til den situation, hvor det ikke har været muligt at tildele fælles placering. I skal i dette tilfælde vælge imellem følgende muligheder:

 1. Vi ønsker at blive tildelt placering individuelt
 2. Vi ønsker at blive registreret som freemovere
 3. Vi ønsker at annullere vores ansøgning om udvekslingsplads

Selve ansøgningen

 • Du skal sammen med din medansøger udfylde og underskrive dokumentet ”Joint Allocation”
 • I skal hver især lave en individuel elektronisk ansøgning, hvor I feltet ”Special Needs” gør opmærksom på, at I ønsker at søge om fælles ansøgning og tilføje den andens navn
 • I skal hver især lave præcis samme prioriteringsliste i hver jeres elektroniske ansøgning
 • I skal hver især vedhæfte en komplet version af dokumentet ”Joint Allocation” til jeres elektroniske ansøgning