Specialekontrakt - Optometri

HUSK, at du kan ikke indsende denne kontrakt, før din vejleder har godkendt opgaveformuleringen.

Ved at bruge denne formular accepterer du, at Aarhus Universitet opbevarer og behandler de personoplysninger, du giver os ifm. din specialekontrakt. Dine personoplysninger opbevares i ca. 1 år efter eksamensterminen og slettes derefter. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Specialekontrakt - Optometri

Personlige oplysninger
Hovedvejleder
Har din vejleder godkendt problemformuleringen?*
Specialeform
På din studieportal kan du læse mere om, hvordan du arbejder med fortrolig data, samt hvordan du skal forholde dig, hvis dit speciale skal publiceres senere.

For øvrige bestemmelser og retningslinjer henvises der til ”Undervisningsministeriets cirkulære nr. 169 af 16. juli 1973 om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed”, samt §45, i Eksamensbekendtgørelsen.
Opgaveformulering
Hvilket sprog skriver du på?*
Send formular
Når du har trykket send, bliver du stillet videre til en side, hvor du skal tjekke dine oplysninger. Er alle dine indtastede oplysninger korrekte, skal du trykke på "Næste". Du vil modtage en bekræftelsesmail på den mail, du har opgivet i skemaet. Tjek derfor, at det er en KORREKT mailadresse, du har skrevet.
Herefter vil du blive stillet retur til din studieportal.