Førsteårsprøve-oplæg v. studievejledningen

Studiestart: Få styr på reglerne og styrk din studiemotivation

14.09.2021 | Julie Drejer Kornum

Dato man 04 okt
Tid 12:15 14:00
Sted H216

Kære studerende på 1. semester 

Sæt kryds i kalenderen mandag d. 11. oktober kl. 12-14, hvor vi inviterer til et vejledningsoplæg omkring førsteårsprøverne. Under oplægget vil du bl.a. få indblik i reglerne, som du skal være særligt opmærksom på ift. dine førsteårsprøver, samt inspiration til at styrke din studiemotivation. 

Vi glæder os til at se dig! 

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Økonomi og Politik & Økonomi

Studerende