Gruppefacilitatorer søges

Vil du hjælpe med at styrke studiekompetencerne blandt studerende på første årgang af Bacheloruddannelsen i Politik og økonomi ?

30.08.2018 | Marie Louise Bro Pold

Som led i et forsøg med at styrke studiekompetencerne blandt studerende på første årgang af Bacheloruddannelsen i Politik og økonomi opslås fire stillinger som gruppefacilitatorer.

Stillingerne indebærer ansvaret for den praktiske gennemførelse af tre gruppediskussioner á to timer med hver af fire grupper af studerende fra første årgang på uddannelsen. Dertil kommer forberedelse og deltagelse i et kortere, forudgående kursus samt en workshop på to timer for studerende på første årgang. I alt er stillingerne normeret til 36 timer hver. Det forudgående kursus placeres fleksibelt efter aftale i slut-september, mens samtalerne skal afvikles henholdsvis i oktober, slut-november/tidlig december samt tidlig februar. Workshoppen er placeret 23. november.

Stillingerne ønskes besat med ældre studerende på uddannelsen (ansøgere med minimum to års studieanciennitet foretrækkes), der har lyst til at engagere sig i studiemiljøet på en struktureret måde. Ansøgere skal besidde både indlevelsesevne og situationsfornemmelse samt være villige til, i et vist omfang, at inddrage egne erfaringer i gruppediskussionerne.

Aflønning sker til studentermedhjælpstakst.

For yderligere oplysninger, kontakt studieleder Rune Stubager på stubager@ps.au.dk.

Ansøgning vedlagt et kort CV indsendes til stubager@ps.au.dk senest d. 12.-9.-18 kl. 9.00.

Studerende