Husk tilmelding til omprøve/reeksamen!

Du skal selv tilmelde dig omprøven/reeksamen, hvis du ikke bestod din eksamen, har været syg eller er udeblevet fra en eksamen.

31.01.2017 | Marie Louise Bro Pold

Kære studerende

 

Hvis du ønsker at deltage i en reeksamen i reeksamensperioden, skal du selv sørge for at tilmelde dig.
Du tilmelder dig via studieselvbetjeningen (Stads)

For at kunne deltage i en reeksamen, er det en forudsætning, at du har brugt et forsøg ved den ordinære eksamen.

Der er åbent for tilmelding til reeksamen i Stads i perioden 6.-8.februar 2017.

Vær opmærksom på følgende regler:

  • Reglerne for tilmelding til reeksamen har ændret sig i forbindelse med Fremdriftsreform 2.0. Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt reeksamen, du skal selv tilmelde dig.
  • Du skal især være opmærksom på tilmelding til fag, som indgår i din førsteårsprøve.
  • Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsperioden til reeksamen er afsluttet.

Du skal efterfølgende kontrollere din eksamenstilmelding. Hvis der er fejl eller tvivlsspørgsmål kan du kontakte Tina Aronro, tina@au.dk

Eksamensdatoerne kan findes her på studieportalen under menupunktet 'Eksamensplaner'.

Karaktererne bliver offentliggjort senest fire uger efter eksamensdatoen.

 

Med venlig hilsen

Aarhus BSS Studieservice

Studerende