Mentorer søges

Hjælp en ny studerende godt igang med studielivet

20.10.2016 | Marie Louise Bro Pold

Mentorordning ved Aarhus BSS

Aarhus BSS har igennem en årrække haft en mentorordning, hvor ældre studerende (mentorer) har vejledt studerende på 2. semester (mentees) om livet som studerende. Erfaringerne har været meget positive både blandt mentorer og mentees og vi søger derfor igen i år mentorer. Mentorernes fornemste opgave er at supplere tutorernes, instruktorernes og studievejledningens indsats med at sikre et godt studiemiljø.  Mentorordningen skal med andre ord ses som en del af den samlede vifte af initiativer for et godt studiemiljø og fastholdelse af studerende. 

Mentoruddannelse

Hvis du bliver tilbudt at blive mentor, skal du deltage i en uddannelsesaften, der er udviklet til projektet og som bygger på forrige års gode erfaringer samt tæt samarbejde med interne konsulenter fra AU’s egne ressourcestærke rækker. Som mentor vil du få en uddannelse, der vil styrke dit udgangspunkt for at varetage mentorrollen, så du er bedst muligt rustet til jobbet som mentor. Uddannelsen foregår i uge 6, 2017, og er forsøgt tilrettelagt således, at den ikke konflikter med eventuelle eksaminer og undervisning.

Ansøgning

Du søger om at blive mentor ved at udfylde ansøgningskemaet herunder:

Formalia

  • Ansøgere skal som minimum være studerende på 3. eller 5. semester af bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen.
  • Studieanciennitet vægtes positivt.
  • Ved projektets afslutning modtager hver mentor et diplom om gennemført mentoruddannelse og -ansættelse.
  • Stillingen er ulønnet. Til gengæld er uddannelse og forplejning inkluderet.
  • Du skal mødes med dine mentees ca. 5 gange i perioden februar til juni 2017.

Du kan læse mere her: Mentorordningen ved Aarhus BSS

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejlederne på din uddannelse. Du finder deres kontaktinformationer her: Studievejledning på Aarhus BSS 

 

Med venlig hilsen

Studievejledningen ved Aarhus BSS

Studerende