Pas på svindelforlag

Flere og flere studerende bliver kontaktet af tvivlsomme forlag. Derfor opfordrer AU Library, BSS nu studerende til at være på vagt, hvis de bliver kontaktet af et forlag med tilbud om publicering.

28.10.2016 | Susie Munk

Svindelforlag er blevet et velkendt fænomen blandt forskere, men nu oplever desværre også studerende at blive kontaktet af sådanne forlag, som via mail typisk tilbyder speciale- eller ph.d.-studerende at få publiceret deres speciale eller ph.d.-afhandling. Det får nu kontaktbibliotekarer på Aarhus BSS til at sige, at det er noget, som de studerende skal være opmærksomme på.

Svindelforlag udnytter, at man i dag har det, der hedder Open Access tidsskrifter, der giver gratis online adgang til fagfællebedømt forskning. Men svindelforlagene har intet at gøre med ægte Open Access publicering.

”Svindelforlag, også kaldet predatory publishers, er ikke et fast defineret begreb, men man kan sige, at det er forlag, som udelukkende er der for egen økonomisk vinding. Deres hovedformål er reelt ikke videnskabelig publicering,” fortæller Anna Mette Morthorst, bibliotekar AU Library, BSS.  

Svært at vurdere forlagets baggrund
Svindelforlagene tjener typisk penge ved, at man skal betale for et såkaldt peer-review, det vil sige en faglig vurdering af indholdet eller en såkaldt publiceringsafgift for at få publiceret sin forskning. Men fælles for svindelforlagene er dårlig eller slet ingen fagfællebedømmmelse (peer review). 

Andre forlag tilbyder simpel publicering dvs. ”print on demand” på nettet mod, at den studerende afgiver ophavsretten, så forlaget får fortjenesten af videresalg. Ønsker man efterfølgende at få fjernet publiceringen, oplever mange, at det er vanskeligt eller at det koster penge.

Problemet med disse svindelforlag er samtidig, at de er så professionelle, at de i stor stil ligner reelle forlag – og at reelle forlag i teorien godt kunne finde på at henvende sig.

Hvad kan man gøre som studerende?
Det er naturligt, at man føler sig beæret, hvis man får en henvendelse fra et forlag. Men det er vigtig at bruge sin kritiske sans, lyder rådet fra bibliotekarerne.

”Sørg for at se forlaget lidt mere efter i sømmene, inden man siger ja til noget. Er der ordentlige kontaktoplysninger, er der et ISSN nummer, er tidsskriftet indekseret i nogle anerkendte lister som fx Directory of Open Access Journals, Web of Science eller Scopus, osv.  Er man i tvivl, kan man altid tage fat i sin kontaktbibliotekar eller sin vejleder,” siger Anna Mette Morthorst og fortsætter:

”Hvis man som studerende ønsker at udgive sin ph.d.-afhandling, er der på universitetets egen publiceringsplatform OJS mulighed for dette ganske gratis og uden, at man behøver at afgive sin ophavsret.”

Læs mere om OJS her:
http://library.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/ny-publiceringsplatform-for-ansatte-ved-aarhus-universitet/

Læs mere om hvordan du undgår svindelforlag her:
http://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2303096981

Du finder kontaktoplysninger på dit lokale bibliotek her:
Fuglesangs Alle: http://library.au.dk/betjeningssteder/fuglesangs-alle/
Bartholins Alle: http://library.au.dk/betjeningssteder/bartholins-alle/
Herning: http://library.au.dk/betjeningssteder/au-library-herning/

Er du ikke studerende på Aarhus BSS, tag da fat i dit bibliotek og bed dem hjælpe dig videre.  

 

 

Studerende