Vigtige informationer til 1. semester

Som 1. semestersstuderende på Offentlig Politik og Økonomi er det vigtigt, at kende til følgende regler. Reglerne er helt centrale for dit studie og det er vigtigt, at du som studerende overholder disse regler.

24.11.2016 | Marie Louise Bro Pold

Førsteårsprøven

På bacheloruddannelsen i Offentlig Politik og Økonomi er der en førsteårsprøve. Førsteårsprøven skal været bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte på sin bacheloruddannelse.

Alle tre fag på 1.semester udgør førsteårsprøven. Det vil sige fagene Politologisk Introduktionskursus, Principles of Macro/Principles of Micro, Mathematical Economics I/Principles of Empirical Research Methods.

Studieaktivitetskrav

I forbindelse med Fremdriftsreformen er der indført et studieaktivitetskrav.
Studieaktivitetskravet betyder, at du som minimum skal bestå 45 ECTS af de 60 ECTS, der udgør et helt studieår.
Kravet er akkumuleret, hvilket vil sige, at du efter første studieår skal have optjent mindst 45 ECTS, efter andet studieår mindst 90 ECTS osv.
Det er dog gældende, at studerende skal have mulighed for at deltage tre gange i de eksamener, der indgår i studieaktivitetskravet. Dvs. at man skal have tilbud om tre eksamensforsøg – der tælles ikke efter, om studerende benytter sig af de tre tilbud. Studieaktivitet defineres som beståede ECTS. Deltagelse i undervisning og brugte prøveforsøg tæller ikke med som studieaktivitet.

I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at Aarhus BSS anbefaler, at man følger et normeret studieår, som svarer til 60 ECTS-points.

Maksimal studietid

Den maksimale studietid for en bachelorstuderende på Aarhus BSS er den normerede studietid for uddannelsen + 1 år. Har du inden for denne tidsramme ikke gjort din uddannelse færdig, vil du blive udmeldt. Du bliver udmeldt uanset hvilke og hvor mange fag, du måtte mangle, og også selv om du ikke har omsat dine prøvemuligheder til reelle prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

SU

Som studerende er det vigtigt at være opdateret i forhold til SU-regler. Du kan læse mere om reglerne på SU-kontorets hjemmeside.

 

 

Studerende