Eksamenstil- og afmelding

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor man er tilmeldt undervisningen. Du kan dog framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Hvis du dumper et fag skal du selv tilmelde dig reeksamen. Bemærk, afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Det er vigtigt, at du tjekker på selvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. 

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til udsættelse af dit eksamensforsøg. Gå til denne side for mere information om sygdom ved eksamen

Reeksamen & sygeeksamen

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt eksamen.

Hvis du er syg, ikke består eller udebliver ved dit 1. eksamensforsøg (den ordinære eksamen), kan du tilmelde dig reeksamen.

Reeksamensperioder:

 • Vinter: 15.-28. februar
 • Sommer: Uge 31, 32 og 33

Det er vigtigt at være opmærksom på at der er forskellige frister for tilmelding til reeksamen på henholdsvis økonomi- og statskundskabsfag.

Er du i tvivl så kontakt din studieadministrative medarbejder:

Reeksamensterminer for Statskundskabs- og Økonomifag

På Institut for Statskundskab kan du gå til reeksamen hvert semester, hvis du tilmelder dig rettidigt. Det gælder følgende fag:

 • Politologisk introduktionskursus
 • Metode og videnskabsteori
 • Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation
 • Offentlig forvaltning
 • Offentlig politik
 • Politiske institutioner: Vestlige lande, EU og udenrigspolitik
 • Moral Limits of the Market and the Government
 • Methodology of Economics and Political Science
 • Offentlig politik og økonomi
 • Public management
 • Sammenlignende statskundskab: Stat, regimer og udvikling (valgfag)
 • Politisk sociologi (valgfag)

Alle andre fag hører under Institut for Økonomi, hvor der kun er reeksamen en gang om året (det semester hvor faget undervises).

Reeksamen i samme semester

Har du brugt et eksamensforsøg, fordi du har været syg, du ikke er bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære eksamenstermin, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Hvis du afmelder dig en eksamen uden gyldig grund (gyldig grund er f.eks. dokumenteret sygdom) og derfor ikke bruger et eksamensforsøg, kan du ikke gå til reeksamen i den samme eksamenstermin. Da eksamen kun udbydes en gang om året i en lang række fag, kan en udsættelse af eksamen føre til forsinkelse i dit studieløb. 

Reeksamen i et senere semester

Har du brugt et eksamensforsøg, fordi du har været syg, du ikke er bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære eksamenstermin, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Hvis du afmelder dig en eksamen uden gyldig grund (gyldig grund er f.eks. dokumenteret sygdom) og derfor ikke bruger et eksamensforsøg, kan du ikke gå til reeksamen i den samme eksamenstermin. Da eksamen kun udbydes en gang om året i en lang række fag, kan en udsættelse af eksamen føre til forsinkelse i dit studieløb. 

Frister for tilmelding til reeksamen

Husk Statskundskabs eksamener udbydes hvert semester, mens Økonomis eksamener kun udbydes én gang om året.

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester:

 • Vinterreeksamen (februar): Senest 6. februar kl. 23.59
 • Sommerreeksamen (august): Senest 8. juli kl. 23.59

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet (dvs. at 14-dages fristen gælder ikke ved reeksamen).

Tilmelding: Du tilmelder dig via studieselvbetjeningen (STADS).

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester:

Økonomifag:

 • Vintereksamen (januar): 26. september 2019
 • Sommereksamen (juni): 26. marts 2019

Statskundskabsfag:

 • Vintereksamen (januar): 26. september 2019
 • Sommereksamen (juni): 26. marts 2019


Tilmelding: send mail til studieadministrator