Studievejledningen

Ændringer ifm. coronavirus

På baggrund af myndighedernes anvisninger vedrørende coronavirus ændrer vi foreløbigt studievejledningens åbningstider og træffemuligheder frem til og med den 27. marts 2020.
Dette betyder, at vi lukker for telefonisk henvendelse samt mulighed for personligt fremmøde i denne periode. 
Vi besvarer fortsat mails så hurtigt som muligt, men vi opfordrer alle studerende til tage situationen roligt og alvorligt og at man følger regeringens og Aarhus Universitets instrukser og anvisninger. 

Skriv til os:

E-mail: counsellor@econ.au.dk

Husk, at du altid skal benytte din AU-mail (201XXXXXX@post.au.dk), når du sender mails til os.

Du kan også kontakte vores trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold:

Hvordan foregår en studievejledningssamtale?

En vejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne i en samtale kan spænde lige fra valgfag til trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din vejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Vejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Husk, at du altid skal benytte din AU mail, når du sender mails til din vejleder.

På Aarhus BSS kan du vælge imellem to typer vejledning; fagnær studievejledning og studie- og trivselsvejledning.

Fagnær studievejledning – en medstuderende med vejlederuddannelse og faglig indsigt

Studenterstudievejlederne ved din uddannelse er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har de alle en uddannelse som studenterstudievejledere. De kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til fag, eksaminer, studieordninger, valgfag, merit, studieplanlægning eller lignende. De kan også hjælpe dig med at sammensætte et studieprogram, hvis du f.eks. er blevet forsinket eller har fået startmerit.

Hvis du har et spørgsmål, kan du altid sende os en mail eller ringe til os. Du er også velkommen til at  komme forbi vores kontor i vores åbningstid (du behøver ikke at bestille tid i forvejen).

Kontakt os:

Studie- og trivselsvejledning

Studie- og trivselsvejlederen er fastansat i studieadministrationen og kan hjælpe dig, hvis du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter, eller hvis du af andre årsager foretrækker at tale med en vejleder, der ikke selv er studerende. Samtalerne vil oftest række ud over de rent faglige spørgsmål og kan f.eks. handle om personlige problemstillinger om livet som studerende. Dette kunne f.eks. være problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg og lignende.

Når du booker tid ved en studie- og trivselsvejleder afsætter vi 30 minutter til samtalen.
For at vi kan forberede os bedst muligt til samtalen, beder vi dig oplyse dit studienummer, når du booker en samtale.

Du booker en samtale her

Kontakt:

  • Marie Louise Bro Pold
  • Email: mpold@au.dk / Tlf.: 23952611

Vi glæder os til at møde dig.