Studiestart ny

Velkommen til Aarhus BSS
Politik og Økonomi

Velkommen til
Aarhus BSS

Politik og Økonomi


Velkommen til dit nye studie på Politik og Økonomi

Det første du skal gøre, som ny studerende, er at acceptere din studieplads (efter du har modtaget optagelsesbrev)!

Her på siden finder du alt relevant information i forbindelse med din studiestart og rusuge. Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i mødetid og program mv.

Vi glæder os  til at byde dig velkommen!

Kontakt

Få en virtuel intro

Du kan allerede inden du starter på studiet påbegynde AU's online introduktion til studiestarten.

Forløbet hedder Study@AU og består af 4 moduler, som hvert tager ca. 30 minutter at gennemføre. Du få indblik i din uddannelse, universitet, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet

  • Påbegynd din online intro her

Velkommen til Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Velkomsthilsen fra Dekanen

Dekan på Aarhus BSS, Thomas Pallesen, byder dig velkommen som studerende ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.


Læs mere

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences).

Aarhus BSS er Aarhus Universitets ”business and social science” fakultet, der samler de kernefaglige forskningsområder inden for erhverv og samfundsvidenskab. Fakultetet huser discipliner som f.eks. økonomi, erhvervsøkonomi, jura, statskundskab og psykologi.

Vores uddannelser er placeret blandt de absolut bedste ifølge de mest anerkendte internationale ranglister. Denne position kræver, at vi har høje standarder i vores forskning og undervisning, og at vi uddanner dygtige kandidater med stærke kompetencer til at varetage en bred vifte af funktioner på det nationale og globale arbejdsmarked. Vi lægger stor vægt på, at rammerne for vores uddannelser er et levende og inspirerende studiemiljø, og det gælder både i forhold til det sociale liv og det faglige udbytte af uddannelserne.

Som studerende på Aarhus BSS kan I drage fordel af de mange muligheder, der følger med det at være en del af et stort, internationalt orienteret fakultet med mange forskningsområder. I bliver en del af et internationalt miljø og undervist af forskere, der hører til blandt de førende i verden inden for deres specifikke forskningsfelt. Derudover ser vi det som en af vores fornemste opgaver at pleje vores relationer til omverdenen, ikke mindst til virksomheder og organisationer i lokalområdet, så vi kan skabe gode muligheder for jer som studerende. Det er til gavn for jer, hvad enten I ønsker et praktikforløb eller på anden vis at komme i tættere kontakt med en kommende arbejdsgiver.

Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden. Jeg er meget glad for, I har valgt at studere på Aarhus BSS, og jeg er overbevist om, at det vil ruste jer godt til fremtiden.

Med venlig hilsen
Thomas Pallesen, Dekan, Aarhus BSS

Studielederens velkomst

Studieleder Rune Stubager byder dig velkommen på dit nye studie på Politik og Økonomi og fortæller dig lidt om hvad du især kan se frem til på denne uddannelse.


Læs mere

Det er med stor glæde, at jeg kan byde dig velkommen til uddannelsen i Politik og Økonomi og Institutterne for Statskundskab og Økonomi, som er fælles om uddannelsen.

Politik og Økonomi-uddannelsen er sammensat på en måde, der giver enestående muligheder for både faglig og personlig udvikling. På det faglige plan er Politik og Økonomi én af de mest krævende uddannelser på Aarhus BSS, fordi den netop kombinerer de to fagligheder – statskundskab og økonomi. Du skal altså lære at mestre teori og metoder fra begge discipliner.

Men universitetsuddannelser handler ikke kun om at lære at forstå det, der allerede står i bøgerne. Endemålet er, at du skal blive i stand til selv at producere ny viden, som lever op til de videnskabelige standarder. Det forventer vi selvfølgelig ikke på de første semestre på uddannelsen, hvor meget af tiden vil gå med de grundlæggende færdigheder og redskaber, men på sidste halvdel af uddannelsen vil produktionen af viden fylde mere og mere. På den måde er vi sikre på, at du vil få et rigtig godt fundament for at være med til at præge udviklingen af fremtidens samfund – og det er præcis målet med uddannelsen. På det personlige plan vil du få muligheden for at blive en del af et nyt fællesskab. Det gælder både på dit hold og på din årgang, men også på hele studiet.

Studiemiljøet, også uden for forelæsninger og holdtimer, er meget aktivt og levende, og du vil få rig lejlighed til at engagere dig i både faglige og sociale foreninger. Jeg håber, at du også vil nyde godt af disse muligheder og på den måde blive en del af ’PolØk-familien’. Med dit nye liv som studerende på Politik og Økonomi følger der mange spændende, nye muligheder. Men for de fleste følger der også nogle udfordringer, særligt i begyndelsen. Al erfaring siger dog, at det hele er lidt lettere at komme igennem, hvis man har et godt socialt fundament. Jeg kan næsten ikke understrege nok, at det er en rigtig god ide at være med til rus-arrangementet! Jeg håber, at du snart vil føle dig hjemme på Politik og Økonomi, så du kan få fuldt udbytte af de mange muligheder, som studiet giver – både de kommende år og efter studietiden, hvor du vil stå godt rustet til at være med til at forme fremtidens samfund.

Med venlig hilsen Rune Stubager,
professor, studieleder for Politik og Økonomi

Russekretærernes velkomst

Hjerteligt velkommen til dig, vores nye medstuderende i Politik og Økonomi. Studielivet står for døren, og vi glæder os til at præsentere dig for det unikke studieliv vi har på Politik og Økonomi.


Læs mere

Kære nye studerende - vi har glædet os utrolig meget til at byde jer velkommen på Aarhus Universitet og Politik og Økonomi. Her kommer du til at blive en del af den syvende årgang på et relativt nyt studie, med et utroligt stærkt sammenhold blandt de studerende, både på tværs af hold og årgange.

Med henblik på at videreføre dette unikke fællesskab til dig og dine nye medstuderende, har vi, sammen med dine fantastiske tutorer, brugt de sidste mange måneder på at planlægge en spændende RUSuge fyldt med sjove og inspirerende aktiviteter, som vi naturligvis håber, at du vil deltage i. I løbet af ugen vil du komme til at opleve et program, der bærer præg af den kombination af faglighed og socialitet, som er en balance, man selv har mulighed for at påvirke, som studerende på Aarhus Universitet. RUSugens formål er at introducere dig til studielivet - herunder studievaner, læsegruppearbejde, forelæsninger, foreningslivet, fester, hyggestunder med meget mere. Livet som studerende sprudler af muligheder, som alle kan formes og tilpasses hver enkelt person! Så selvom disse mange muligheder til tider kan komme til at virke uoverskuelige at finde hoved og hale i, handler det egentlig bare om at opsøge dine interesser og derudfra skabe den hverdag, der fungerer bedst for dig. Kort sagt er studietiden fem gode år, hvor hverdagen i høj grad kan formes ud fra de interesser du har. Erfaringer fra de forgangne år fortæller os, at RUSugen spiller en afgørende rolle for nye venskaber, som kommer til at have stor betydning for en god start på studietiden. Vi vil derfor gerne understrege, at den bedste oplevelse af RUSugen opnås ved at møde op med åbent sind og lysten til at deltage aktivt, dog har vi altid plads til alle. Vi kan ikke love, at alt ved studiestarten kommer til at blive let, og at du ikke vil støde ind i forskellige og uventede udfordringer på vejen. Derfor har vi også sammenstrikket RUSugens program på en måde, der vil forberede dig bedst muligt til at klare disse udfordringer med energi og gåpåmod, samt valgt et tutorteam af 16 dedikerede, alsidige og erfarne Poløk-studerende, som, sammen med os, vil stå til rådighed, når du har brug for selv den mindste hjælp, både under og efter rusugen. I år har vi haft en uventet modstander i Covid- 19, som kan betyde ændringer i forhold til det program, I ser her i Ruspjecen. Husk at følge os på Facebook på ”Politik og Økonomi RUS 2020” for de seneste opdateringer. Vi gør alt, hvad vi kan for at arrangere det fedeste introforløb, givet omstændighederne, og vi vil have fokus på, at alle føler sig trygge i Rusugen. Hvis du er særligt udsat, må du meget gerne sende en mail til os på forhånd, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler. Hvis du allerede nu har spørgsmål til rusugen, Covid-19 eller noget helt tredje, er du meget velkommen til at skrive til os på poerus@ au.dk, og ellers er der rig mulighed for at finde ud af mere om dine tutorer og om uddannelsen her i RUSpjecen. Vi glæder os helt vildt til at møde dig! Vi ses søndag d. 16. august kl. 09.00 ved Institut for Statskundskab i Universitetsparken, Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C. Kend os på de røde t-shirts. De bedste hilsner dine RUSsekretærer

Alt om din rusuge og studiestart

Program for rusugen

Studiestarten indledes af en rusuge, hvor du får mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Din rusuge starter mandag den xx. august 2021. Vi opfordrer alle til at deltage i rusugen, da det er en fantstisk måde at møde alle dine nye medstuderende på.


Se hele programmet

Hertil sender I bare de nye skemaer til program

Mandag den xx.

10.00vi mødes foran bygning xx på Bartholins Alle 7 
11.00Præsentation på holdetlokale M345
12.00Social aktivitetlokale M345
13.00Frokostlokale xx
14.00rundtur på xx

Tirsdag den xx

10.00vi mødes og spiser fælles morgenmadlokal 234
11.00Tur til boghandlenlokale L88
12.00Social aktivitetParken
13.00Frokostlokale xx
14.00Introduktion ved studieleder xxlokale xx

 

Onsdag den xx.

10.00vi mødes og spiser fælles morgenmadlokal 234
11.00Introduktion ved studievejledernelokale L88
12.00KonkurrencerParken
13.00Frokostlokale xx
14.00Klargøring til aftenens festlokale xx

Find vej første dag

Den første dag mødes vi ved bygning xx på Bartholins Allé 7.

Vi står klar til at tage imod dig!

Kan selvfølgelig rettes helt frem mod studiestart (coronahensyn mv.)


Se kort

Mød dine tutorer

Dine russekretærer og tutorer har ansvaret for din rusuge og de fører dig igennem hele ugens program. De er studerende på din egen studieretning, og de kan hjælpe dig med de mange forskellige spørgsmål du kan have omkring studiet og studiestarten.

Se hele tutor-teamet her

Praktisk information til rusugen

Mød op og vær dig selv og vær åben for at møde dine nye medstuderende, som er lige så spændte som dig.

betaling

beklædning

andet relevant

Det behøver ikke fylde 4 sider - kort og godt præcist

Studiestart

Undervisningen starter normalt i henholdsvis den første uge af september og første uge af februar. Husk dog altid at tjekke timeplaner for de nøjagtige datoer, da undervisningen i enkelte fag kan starte tidligere. 

Rusugen ligger altid i ugen op til undervisningsstart.

Der vil være konkret info om din studiestart i løbet af rusugen.

Kom godt igang på Aarhus BSS

Sådan holder du dig orienteret

Mitstudie.au.dk
- din personaliserede portal, som trækker fra andre studierelevante systemer og giver dig et samlet overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer, og giver dig direkte adgang til andre studieadministrative systemer som fx STADS og Blackboard/Brightspace. Portalen kan også bruges på mobil eller tablet og du skal kun logge på én gang for at få adgang til det hele.

Blackboard/BrightSpace
Blackboard/Brightspace er et system til online kursushåndtering, som giver ét fælles online samlingspunkt for undervisere og studerende. Systemet giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde, samt at sende og modtage beskeder. Det er f.eks. her din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Blackboard/Brightspace ofte.

  • Læs mere om Blackboard/Brightspace

Studieportalen
Studieportalen er websitet du er på nu, hvor alle studierelevante oplysninger kan findes via venstremenuen. Bl.a. timeplaner, studieordning, studievejledning, info om udveksling, eksamensplaner og -regler, info om digital eksamen, alt om dit studiemiljø, samt nyheder og arrangementer for dig som studerende. Vi anbefaler, at du tjekker dette website, hvis du søger information om dit studie.Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har spørgsmål i relation til dit liv som studerende. Du kan bl.a. komme med studiemæssige spørgsmål vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer, eller hvis studiet er svært. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Hos Aarhus BSS Student Services kan få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til aflevering af opgaver, karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.


Få karrierevejledning og invitationer til relevante arrangementer
Som studerende er du altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med din karrierevejleder om alt fra studiejobs til dit fremtidige arbejdsliv. Når du melder dig ind i vores alumnenetværk modtager du også invitationer i løbet af din studietid til arrangementer, som er relevante for netop dig. Sidst men ikke mindst kan du også besøge AU's jobbank for at kigge efter studiejobs, projekter og meget mere.


Hjælp til at tage på udvekslingsophold
I løbet af din studietid er det muligt at tage på et studieophold i udlandet. Et semester i udlandet vil uden tvivl kunne give dig en masse både på det personlige og akademiske plan. Aarhus BSS International står klar til at hjælpe og vejlede dig igennem hele processen. Du vil i løbet af dit studie blive præsenteret mere konkret for dine muligheder for udveksling.

Services for studerende

IT-support

Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT en central del af dit studieliv og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten. IT afdelingen kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail,  adgang til det trådløse netværk via eduroam og meget mere. Der tilbydes desuden forskellige IT-kurser, hvilket du finder mere information om på facebook.com/BssKurser.

IT-supporten findes både på Fuglesangs Allé (bygn. 2628) og på Bartholins Allé (bygn. 1322)


Boghandel

Du kan købe bøger ved Politologisk Boghandel som er en forening af studerende, der sælger pensum til Politik og Økonomi, Statskundskab og Samfundsfag. Derudover er det en hyggelig lille biks, der byder på gratis kaffe hver dag mellem 12 og 13, god stemning og gode priser på diverse papirvarer. I Rusugen får du mere information om køb af bøger.


Bibliotekerne - AU Library

På AU Library tilbyder vi dig:

  • Online og fysisk adgang til en stor mængde akademisk information og litteratur
  • Læsepladser til individuelle studier og gruppearbejdspladser
  • Undervisning og hjælp til at styrke din akademiske informationskompetence
  • Hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS finder du på:

Forstå Aarhus BSS, Aarhus Universitet

________

 

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser 6 institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Det er Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi, som står for uddannelsen i Politik og Økonomi.

Code of Conduct

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

Kort og godt om dit nye studie

Undervisningen

Institutspecifik information. fx.

  • Forelæsninger
  • Holdundervisning

Introduktion til fag

Forskelligt fra institut til institut hvad I har med her. Men her kan fx ligge korte beskrivelser af de første fag - Og gerne med links til kursuskataloget - de konkrete fag.

Fx tre linjer intro til "Økonomiske Principper" og så et læs mere-link til kursuskataloget. Eller en overordnet sammenskrivning af de første fag - i kortere mere introducerende form.Timeplaner for første semester

Alle studerende kan medio august finde deres personlige timeplaner her på studieportalen under menupunktet Timeplaner.

Herunder kan du få et oveblik over dine fag og timer på første semester, men husk altid at holde dig opdateret på timeplaner, da der kan forekomme ændringer. (fx? - vi kan også undlade skema og blot oplære folk til at bruge timeplaner)

MANTIRONSTORFRE
MakroøkonomiMikroøkonomiInternational økonomiMarketingFællespræ.
StatistikMetode og teoriMarkedsanalyse
Metode og teoriFinansmarkedet

osv...

Andet studierelevant info

Institutspecifikt - hvad der skal med..

Studiegrupper og studieteknink... Det kan også være andet relevant information. (behøver ikke udfyldes)

noget som PolØk minipalør fra ruspjecen: den ligger også på undersiden her (ordbog, begreber og forklaringer), som man kan fokusere på at få opdateret i stedet for fremfor at have det to steder.

Livet på campus

Studenterforeninger på Politik og Økonomi

Evt. en god overordnet introduktion til foreningslivet på institutterne og campus.

På institut for Statskundskab og institut for Økonomi finder du et rigt foreningsliv blandt studerende, som er med til at berige studielivet for mange studerende. Ved at være en del af foreningslivet kan du bidrage til at udvikle spændende arrangementer - faglige som sociale, og du får desuden et bredt netværk på tværs af årgange og studieretninger. Her på din studieportal finder du information om de forskellige foreninger.

Find rundt på campus

Her kan fx lægges relevante oversigtskort op - fra et eller flere campus-arealer...

Eller linkes til kort - eller laves korte beskrivelser af vigtige lokationer på campus.

Evt. henvise til appen AU Find.

Mød to medstuderende

Dette kunne være en god sammenskrivning af interviewet med Esben og Mette fra Ruspjecen.

Du kan møde Esben og Mette fra Politik og Økonomi, og høre om deres oplevelse af rusugen og studiestarten, samt hele deres første år som studerende. Evt. lade Mettes kortere tekst fokusere på studiestart og rusuge og lades Esbens fokusere på det første år som studerende.Vi hjælper gerne med en sammenskrivning, hvis det ønskes.


Line fortæller om sit første år som studerende

Som ny studerende træder I ind i en ny epoke i livet. Et kapitel fyldt med nye venskaber og viden.

Den første tid emmer af spændende arrangementer og muligheder for at lære hinanden at kende. Jeg vil derfor på det varmeste anbefale jer alle at sætte kryds i kalenderen på relevante datoer for at deltage og bidrage til det sociale liv på studiet. Det sociale liv har været en essentiel og nødvendig del for min positive oplevelse af miljøet på Oecon.

Det har aldrig været en hemmelighed, at det ikke altid er en dans på roser at læse på universitetet. Det gælder i særdeleshed for Oecon. Med mange timer i sigte med hovedet i bøgerne, til forelæsninger og holdtimer, har det været altafgørende for mig, at man er havnet et sted, hvor der er rummelighed og gåpåmod. Det bliver især synligt gennem foreningslivet, som skaber rammerne for etgodt sammenhold i studiemiljøet.

Glæd jer! Hæng i! og vær dig selv!


Mikkel fortæller om sit første år som studerende

Som ny studerende træder I ind i en ny epoke i livet. Et kapitel fyldt med nye venskaber og viden.

Den første tid emmer af spændende arrangementer og muligheder for at lære hinanden at kende. Jeg vil derfor på det varmeste anbefale jer alle at sætte kryds i kalenderen på relevante datoer for at deltage og bidrage til det sociale liv på studiet. Det sociale liv har været en essentiel og nødvendig del for min positive oplevelse af miljøet på Oecon.

Det har aldrig været en hemmelighed, at det ikke altid er en dans på roser at læse på universitetet. Det gælder i særdeleshed for Oecon. Med mange timer i sigte med hovedet i bøgerne, til forelæsninger og holdtimer, har det været altafgørende for mig, at man er havnet et sted, hvor der er rummelighed og gåpåmod. Det bliver især synligt gennem foreningslivet, som skaber rammerne for etgodt sammenhold i studiemiljøet.

Glæd jer! Hæng i! og vær dig selv!

Sociale og faglige arrangementer

Faglig dag

Symposium

... og lignende


Kapsejlads i Universitetsparken

Kapsejladsen – Kampen om Det Gyldne Bækken er årets højdepunkt på Aarhus Universitet. Her kæmper tolv udvalgte festforeninger om at blive dette års konger af universitetsparken. Det er en dag fuld af hygge og fest med 30.000 andre studerende. Det er officielt den største universitetsbegivenhed i hele Nordeuropa.


Fredagsbar

Info om større fredagsbarer og eller studiespecifikke fredagsbarer. Kort og overskuelig smagsprøve.

Få en virtuel intro

Du kan allerede inden du starter på studiet påbegynde AU's online introduktion til studiestarten.

Forløbet hedder Study@AU og består af 4 moduler, som hvert tager ca. 30 minutter at gennemføre. Du få indblik i din uddannelse, universitet, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet

  • Påbegynd din online intro her

Kontakt