Barsel

Hvis du bliver forælder og ønsker at holde barsel i løbet af dit studium, skal du søge om dispensation hos dit studienævn. 

Som mor har du mulighed for at holde op til 12 måneders barsel og som far har du mulighed for at holde op til 6 måneders barsel. Du kan enten vælge at holde helt eller delvist pause fra dit studie i denne periode. 

Helt konkret kan du søge om følgende dispensationer i forbindelse med barsel:

  • Dispensation fra reglen om maksimal studietid
    Som mor kan du søge om op til 12 måneders forlængelse af den maksimale studietid, som far op til 6 måneders forlængelse.
  • Dispensation fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS
    Som studerende skal du hvert studieår bestå 45 ECTS. Som mor kan du søge om at få nedskrevet dette aktivitetskrav til 0 ECTS i de 12 måneder, du ønsker at holde barsel. Som far kan du søge om at få aktivitetskravet nedskrevet til 0 ECTS i det år, hvor du ønsker at holde 6 måneders barsel.

Afhængigt af, hvor langt du er i dit studieforløb, kan der også være andre regler, du skal søge dispensation fra.

Det er derfor en god ide, at tale med en studievejleder, som også kan hjælpe dig med at sammensætte en plan for, hvordan du skal fortsætte dit studie, når du vender tilbage fra barsel.

Barsel under specialeforløbet

Bliver du forælder under dit specialeforløb, kan du ud over det ovennævnte søge om dispensation til at få udsat din afleveringsfrist med det antal måneder, du ønsker at holde barsel - for mødre op til 12 måneder, for fædre op til 6 måneder.

Dokumentation i forbindelse med ansøgning om barsel

I forbindelse med din dispensationsansøgning skal du vedlægge en af følgende former for dokumentation:

  • Vandrejournal
  • Fødselsattest
  • Adoptionsbekræftelse
  • Faderskabs- eller moderskabserklæring


SU under barsel

Husk også at orientere dig om SU-styrelsens regler omkring SU og barsel. Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Generelle regler om graviditet

Det er vigtigt, at der skelnes mellem barsel og graviditet. Graviditet udgør således ikke i sig selv et usædvanligt forhold og kan derfor ikke begrunde en dispensation. Hovedreglen er derfor, at dispensation i forbindelse med barsel/graviditet gives fra fødselstidspunktet.

Graviditetssygdom under specialeforløbet

Hvis du i graviditeten oplever gener/sygdom, som har indflydelse på specialeforløbet, kan du søge dispensation særskilt for dette. Dette kræver, at der er tale om ’usædvanlige forhold’ og at du kan dokumentere disse forhold.