Dispensation til afmelding af eksamen

Hvis du er blevet forhindret i at deltage i eksamen pga usædvanlige forhold (og der er mindre end 14 dage til første eksamensdag), skal du indsende en ansøgning til studienævnet om at blive frameldt eksamen uden at bruge eksamensforsøg. Her skal du huske at vedlægge dokumentation. Dokumentationen kan f.eks. være en lægeerklæring, der dokumenterer, at du har været syg, en dødsattest der dokumenterer, at du har mistet et nærtstående familiemedlem eller lignende usædvanlige forhold. Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvad der kan betegnes som usædvanlige forhold, da der altid vurderes udfra individuelle og konkrete forhold.

Du er som studerende selv ansvarlig for at holde dig orienteret om de regler, der gælder for din uddannelse. Manglende kendskab til reglerne for din uddannelse vil derfor normalt ikke være et usædvanligt forhold.

Studerende, der kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer sygdom på eksamensdagen, kan få tilladelse til framelding fra prøven uden brug af eksamensforsøg. Du kan derefter få lov til at gå direkte til re-eksamen. Sygemeldingen skal udstedes af lægen på eksamensdagen. Dette håndteres via blanketten 'Ansøgning om udsættelse af eksamensforsøg på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres i Aarhus BSS Student Services.