Vejledningsarrangementer

Studievejledningen afholder hvert semester en række vejlednings- og informationsarrangementer. Når de præcise datoer for arrangementerne ligger fast, vil informationer om tid og sted kunne findes på Blackboard.

Informationsarrangement for 1. semester - om førsteårsprøven

  • Afholdes i september

Informationsmøde for 4. semester - valg af valgfag på 5. semester

  • Afholdes i april 

Arrangementer for kommende studerende og gymnasieelever:

U-days - åbent hus på uddannelsen

  • Afholdes i Februar

Studiepraktik - besøg af gymnasieelever

  • Afholdes i oktober