Udlandsstipendium

Udlandsstipendium er et stipendium, der kan søges gennem SU-styrelsen til at dække studieafgiften til videregående uddannelser i udlandet.

Studieophold som led i en dansk uddannelse

Ønsker du at tage et udlandsophold som en del af din danske uddannelse, og får du ikke studieafgiften betalt gennem en udvekslingsaftale, har du mulighed for at søge udlandsstipendiet. Det kan dække en del af studieafgiften, men det vil ofte ikke være tilstrækkeligt til at dække hele afgiften.

Det er en betingelse for udlandsstipendium til studieophold, at opholdet er forhåndsgodkendt til at give fuld merit i den danske uddannelse.

Udlandsstipendiet søges gennem SU-kontorets hjemmeside og kræver en forhåndsgodkendelse af de fag, du ønsker at følge på det udenlandske universitet. Forhåndsgodkendelsen søges hos Studienævnet via mit.au.dk.

Læs mere om udlandsstipendiet til udlandsophold som en del af din danske uddannelse på SUs hjemmeside.

En hel uddannelse på kandidatniveau

SU og udlandsstipendium til hele uddannelser i udlandet søges gennem SU-styrelsen. Da de kan have relativt lange sagsbehandlingstider, anbefaler vi, at du søger i god tid.

Ved hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet kan stipendiet højst svare til statstilskuddet til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Det vil derfor i nogle tilfælde ikke være tilstrækkeligt til at dække hele studieafgiften for det udenlandske universitet. Studievejledningen anbefaler derfor, at du søger legater til at supplere udlandsstipendiet.

For yderligere information om SU og udlandsstipendiet se SUs hjemmeside.