north2north - udveksling med arktisk fokus

north2north - stipendier til studerende med interesse i Arktis

Aarhus Universitet er medlem af netværket UArctic, der består af universiteter og andre institutioner, som beskæftiger sig med arktiske forhold. Gennem Uarctic tilbydes nu stipendier på north2north programmet til udvekslingsophold og feltkurser mm. indenfor arktiskrelaterede emner. Læs mere om Uarctic og stipendierne her.

Det er også muligt for ansatte på Aarhus Universitet at søge om stipendiet til rejser og konferencer etc. hos andre north2north partnere. Du kan læse mere her

Hvor kan jeg komme hen?

De deltagende lande er Canada, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA. Du kan finde en liste med north2north partneruniversiteter her. Man kan kun få et stipendium til et ophold med tilknytning til et north2north partneruniversitet.

Tuition fee waiver er muligt med specifikke universiteter og ellers kan man søge udlandsstipendiet til at dække studieafgifterne.

Stipendiernes størrelse

Stipendier til studieophold ligger på mellem 1000 – 1500 EURO afhængigt af opholdets længde (2-12 måneder) plus evt. rejsetilskud på mellem 500 – 1000 EURO alt efter om opholdet er inden for eller uden for Europa.

Stipendier til korte kurser og konferencer ligger på mellem 1000 – 1500 EURO afhængigt af, hvor man skal hen.

Sådan søger du

Ansøgningsfristen er:

15. februar for rejser i det efterfølgende efterårssemester og forårssemester

Hvis du er interesseret i at søge, bedes du skrive en mail til Signe Helbo: signe.helbo@au.dk

Du kan søge om midler til studieophold, feltkurser, sommerkurser etc., hvis det er knyttet til en north2north partnerinstitution. Alle fuldtidsstuderende på bachelor- , kandidat- eller PhD niveau og alle ansatte ved AU kan ansøge. Læs mere om betingelserne for udveksling gennem north2north på UArctics hjemmeside.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning i slutningen af marts.