Nordplus/Nordlys-stipendie

Aarhus Universitet søger hvert år midler gennem Nordplus til stipendier til studieophold. Nordplus stipendierne gives til de AU-studerende, der skal på studieophold ved et af Aarhus Universitets partneruniversiteter indenfor Nordplus- eller Nordlys-programmet.

Du skal have læst mindst et år af din uddannelse, inden du rejser ud. Studieopholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en integreret del af dit studie på AU. Studieopholdet skal vare mellem 1 og 12 måneder. Du må gerne rejse ud flere gange med Nordplus, men du kan normalt kun få stipendium i 12 måneder i alt.

Hvornår og hvordan søger jeg om et Nordplus/Nordlys stipendie?

Når du er nomineret til en studieplads indenfor Nordplus eller Nordlys tages du automatisk i betragtning til et Nordplus/Nordlys stipendium, og du skal derfor ikke ansøge om stipendiet.

Hvor store er stipendierne?

Stipendiet består af et månedligt beløb på ca. 150 - 200 euro og evt. et rejsetilskud, hvis der er midler nok. Størrelsen på et eventuelt rejsetilskud afhænger af, hvor du skal hen.

Særligt for Nordplus

Når du rejser ud på en Nordplus aftale, får du ikke nødvendigvis stipendiet udbetalt af Aarhus Universitet eller af dit gæsteuniversitet. Stipendiet kan sagtens komme fra et helt tredje universitet, som administrerer midlerne i dit fags netværk. Spørg eventuelt din koordinator om, hvilket universitet netop du får information og kontrakter fra.

Hvis du rejser ud gennem Nordplus aftalen på Statskundskab eller Medier og Kommunikation tildeles dit stipendium af Aarhus Universitet. Du vil få besked pr. mail med nærmere informationer.

Særligt for Nordlys

Når du rejser ud på en Nordlys aftale, er det Internationalt Center, der tildeler både studiepladsen og stipendiet. Du vil få besked pr. mail med nærmere informationer.

Dokumentation

Når du kommer hjem, skal du aflevere en Confirmation of Enrolment, bekræftet af gæsteuniversitetet og din endelig Learning Agreement. Hvis ikke du afleverer dokumentation for dit ophold, vil du blive bedt om at betale dit stipendium tilbage.

Du skal aflevere din dokumentation til det universitet, der har udbetalt dit stipendie.