Ansøgning til AU

Online ansøgning

Du indgiver din ansøgning om udveksling online. I onlinesystemet AU GO kan du angive, hvilke universiteter du vil søge en udvekslingsplads på, og du kan uploade de påkrævede bilag.

Ansøgningsmodulet åbner ca. en måned inden ansøgningsfristen.

Du finder information om AU's partneruniversiteter i databasen AU GO. Det er vigtigt, at du læser beskrivelsen af de universiteter, du vil søge, grundigt igennem. Det er også vigtigt, at du sikrer dig, at de valgte universiteter har fag, som er relevante for dig og din uddannelse. Du skal også huske at tjekke, om nogle af de ønskede universiteter kræver dokumentation for dine sprogkundskaber.

Vær opmærksom på, at du øger dine chancer for at få en udvekslingsplads, hvis du søger bredt. Vi anbefaler, at du søger mindst 5 forskellige universiteter. Søg gerne alle de universiteter, som du finder interessante, og som har de rette fag. Søg gerne i flere forskellige lande, og undersøg, om der er stærke universiteter, som passer til din faglighed, som måske ligger i byer, du ikke kender eller først ikke havde overvejet. 

Ansøgningen til AU er kun til intern brug. Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, vil du også skulle søge ind på værtsuniversitet. Du vil automatisk få mere information om dette på e-mail.

Under Destinationer i venstremenuen kan du se en oversigt over ledige udvekslingspladser.

 

Bilag til ansøgning

Når du søger om udveksling gennem det online ansøgningsmodul i AU GO, skal du vedlægge relevante bilag. Alle relevante bilag skal uploades i én samlet PDF.

Obligatoriske bilag - Alle studerende:

 

Obligatorisk bilag - Kandidatstuderende, der ikke har taget deres bachelor på AU: 

  • Bacheloreksamensbevis eller karakterudskrift
  • Hvis din bachelor ikke er fra en dansk institution, skal du også vedlægge en oversigt over det udenlandske karaktersystem.

 

Obligatorisk bilag - Studerende, der ønsker en fælles ansøgning: 

Hvis I er to studerende, der ønsker at blive tildelt en plads på samme universitet, kan I ansøge om dette. I skal hver især søge individuelt gennem AU GO, hvor I vælger alle de samme prioriteter. Derudover skal I udfylde og vedhæfte formularen Joint application.  I skal også vælge "yes" i feltet "joint allocation"og notere navnet på den, som I ønsker at søge sammen med.

 

Obligatorisk bilag - Oecon-studerende, der skal på udveksling i løbet af deres kandidat, men som læser på bacheloruddannelsen ved ansøgningsfristen: 

Det er desværre ikke teknisk muligt at søge de universiteter, der er ledige til cand.oecon-studerende, mens du læser bac.oecon. Derfor skal du uploade et dokument med de universiteter, som du ønsker at søge, i prioriteret rækkefølge. I ansøgsningsmodulet AU GO skal du vælge "Exchange University Master Oecon" i Danmark, som din første og eneste prioritet. 

Valgfri bilag: dokumentation af sprogkundskaber

Hvis du allerede har taget en TOEFL, IELTS eller tilsvarende sprogtest er du velkommen til at vedlægge denne. Først når du er blevet tildelt en plads skal du eftersende dokumentation for sprogkundskaber.

Tildeling af udvekslingspladser

Udvekslingspladser fordeles efter karaktergennemsnit umiddelbart efter ansøgningstidspunktet. Hvis du har karakterer fra AU er det disse karakter, der udgør dit karaktergennemsnit. Kandidatstuderende, der endnu ikke har fået karakterer fra AU, skal uploade deres bachelorbevis og herudfra beregnes deres karaktergennemsnit.    

Derudover gælder følgende betingelser for tildeling af udvekslingspladser gennem AU: 

  • Du skal være indskrevet som fuldtidsstuderende på AU
  • Du skal være studieaktiv
  • Opholdet i udlandet må ikke forlænge dit studie
  • Du skal kunne overføre mellem 20 ECTS og 30 ECTS valgfag fra dit udvekslingsophold. Det er dit ansvar at være opmærksom på dette inden du tilmelder dig ekstra valgfag, herunder kurser på AU Summer University. Hvis du ikke kan overføre minimum 20 ECTS valgfag vil din udvekslingsplads blive annuleret og dine nominering til partneruniversitetet trukket tilbage.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning om en udvekslingsplads senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb. Svaret kommer på e-mail. 

Du vil også få en e-mail om, hvilke bilag du skal eftersende samt fristen for at indsende dem.