Undervisning

Undervisningsformer

Når du læser bachelor i politik og økonomi vil du opleve, at der veksles mellem forskellige undervisningsformer under hele studieforløbet. Nedenfor beskrives kort de to mest almindelige typer.

Forelæsninger

Forelæsninger er for hele årgangen og ofte sammen med studerende fra Institut for Statskundskab eller Institut for Økonomi. Der kan være op imod 300 studerende til en forelæsning, som derfor består i at underviseren holder oplæg.

Holdundervisning

Undervisning på hold giver mulighed for at diskutere og stille uddybende spørgsmål til pensum og til forelæsningerne. Her vil du altid være på hold med studerende fra din egen studieretning. Der er ca. 25-30 studerende på et hold. Undervisningen kan varetages både af undervisere ansat på institutterne og af instruktorer, som er studerende, der er længere henne i deres uddannelsesforløb. Undervisning, der varetages af instruktorer, vil altid være tilknyttet forelæsninger i det pågældende fag. Holdundervisningen er bl.a. bygget op omkring oplæg fra de enkelte læsegrupper.

Fagudbud og undervisningstilmelding

Find mere information om bl.a. fagudbud og retningslinjer for undervisningstilmelding i menuen i venstre side.