Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding

Studerende på bacheloruddannelsen tilmeldes automatisk de obligatoriske fag (undervisning og eksamen). Du skal selv tilmelde dig valgfag.

 • Tilmelding til undervisning i efteråret: Fra 1.-5. maj
 • Tilmelding til undervisning i foråret: Fra 1.-5. november

Du tilmelder dig via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk.

Husk at du selv skal tjekke, at dine tilmeldinger er korrekte - også for de obligatoriske fag. Det skal du gøre i samme perioder, som angivet ovenfor.

Undervisningstilmeldingen medfører automatisk eksamenstilmelding. Når du tilmelder dig undervisningen, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

I AU's kursuskatalog kan du finde fagbeskrivelser af de udbudte fag.
Se evt. mere om valgfag her: Fagudbud

Læs mere under Timeplaner.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Studievejledningen eller Aarhus BSS Studieservice.

Procedure for tilmelding af valgfag

 1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 5. maj og 5. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning.

 2. Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde, der skal være afsluttet 20. maj og 20. november. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser på efter 1. tilmeldingsrunde.

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

 • Projektorienteret forløb (praktik)
 • Udvekslingsophold
 • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Du kan afmelde dig fag, hvis du kan dokumentere en af ovenstående  begrundelser. Men afmelding er kun muligt, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU, til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Find information om tilmelding til fag ved Institut for Økonomi med begrænset adgang her og information om fagtildeling ved Institut for Statskundskab her. Du kan også orientere dig i din studieordning.

Procedure for tilmelding af Policy Evaluering på 6. semester

Tilmelding til kurset Policy Evaluering på 6. semester er åben i tilmeldingsperioden for undervisningen fra 1.-5.november.

Undervisningen i Policy Evaluering foregår bl.a. på hold, hvor der også deltager studerende fra uddannelsen i Statskundskab. Det er muligt for studerende på Politik og økonomi at ønske at komme på hold med op til fire andre studerende fra Politik og økonomi, så man maksimalt er 5 studerende fra Politik og økonomi på et hold. Det kan fra studieadministrationens side ikke garanteres, at ønskerne vil blive opfyldt.

Ønsker om holdplacering sendes til bachelor.bss@au.dk senest d. 10. november. kl. 12.00. Der skal kun sendes én e-mail pr. gruppe, der ønsker at være på samme hold, og mailen skal indeholde navne og studienumre for alle de, der ønsker at blive placeret på det samme hold. I mailens emnefelt skrives ’Holdønske PolØk 6. sem.’.

Særligt for kandidatvalgfag ved Statskundskab

Undervisningstilmelding til statskundskabsfag ved kandidatspecialiseringen Public Policy i efteråret 2019.

Der er vedtaget nye regler for tildeling af undervisning ved statskundskabsfag (kandidatseminarer), som træder i kraft ved tilmelding til undervisning til efteråret 2019. Fordelingen bliver afgjort ved at se på, hvor mange studerende der har prioriteret et fag. I tilfælde af, at der er flere tilmeldinger, end der er pladser, vil der blive trukket lod blandt alle tilmeldte studerende.

Når du laver din prioritering, så skal du ikke længere angive, hvor mange ECTS du ønsker. Du skal i stedet angive det antal 1. prioriteter - svarende til det antal fag - du ønsker. Hvis du ønsker tre fag så skal du angive tre 1. prioriteter.

Antallet af prioriteter er skåret ned til maks. 5 i alt. Det betyder, at du skal lave dine 1. prioriteter og de efterfølgende fag skal angives med 2. prioritet, 3. prioritet, osv. op til 5 seminarer i alt.

Det er dit eget ansvar, at undgå overlap i eksamensformer. Da alle seminarer med 7-dages eksamensform afholdes i samme uge, vil det kun være muligt at få tildelt ét seminar med denne eksamensform. Derfor skal du selv tjekke, at kun ét af dine 1. prioriteter har denne eksamensform.

Du bliver automatisk tilmeldt de obligatoriske fag på 1. semester (Politik og Økonomi i EU, samt The Economics of the Welfare State), når du bliver indskrevet per september 2019.

Oplistet skal du gøre følgende:

 • Du skal angive det antal 1. prioriteter, som svarer til det antal fag du ønsker at følge. Hvis du ønsker at følge to fag i alt, så skal du angive to 1. prioriteter.
 • Du må prioritere maks. 5 seminarer i alt – f.eks. 1, 1, 1, 2, 3.
 • Du skal selv kontrollere, at du ikke vælger to fag med eksamensformen 7-dages hjemmeopgave som 1. prioritet, da eksamen i disse fag altid afholdes i den samme uge.
 • Studerende tildeles plads på de ønskede 1. prioriteter. Hvis antallet af studerende overstiger pladsbegrænsningen på faget, vil der blive trukket lod blandt de studerende, som har ønsket faget som 1. prioritet.

Undervisningstilmelding i fag, hvor du tidligere har fulgt undervisningen

Kurser udbudt af Institut for Økonomi

Hvis du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg og ønsker at blive gentilmeldt undervisningen, skal du skrive til bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk inden for tilmeldingsperioden. Bemærk, at det kun er muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag med deltagerbegrænsning, hvis du tilmelder dig inden for tilmeldingsperioden, og hvis der er ledige pladser på faget.

Ønsker du ikke at følge undervisningen igen, og vil du udelukkende tilmeldes eksamen i dit 2. eller 3. eksamensforsøg, skal du i stedet følge fristerne for tilmelding til eksamen

Kurser udbudt af Institut for Statskundskab

Det er ikke muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag, hvor du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg, medmindre der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold, og du har fået en dispensation.