Procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave

Den individuelle mundtlige prøve, som tager udgangspunkt i et skriftligt produkt udarbejdet i grupper, foregår således, at alle studerende i gruppen møder samtidig til prøven, hvorefter den første studerende eksamineres, mens de øvrige studerende isoleres, indtil de selv eksamineres. Efter endt eksamination bedes den studerende forlade bygningen.

Dvs. gruppens medlemmer møder alle i ventelokalet i behørig tid før gruppens 1. eksaminationstid, og eksaminator henter hver enkelt eksaminand i ventelokalet.