Informationsmøde for 1. semester studerende

Studievejledningen inviterer til Informationsarrangement for 1. semesters studerende. Der vil være information om uddannelsens opbygning, vigtige regler, førsteårsprøven og mange gode og relevante informationer. Arrangementet vil foregå via ZOOM.

15.10.2020 | Dennis Haarup Karlsen

Dato ons 11 nov
Tid 13:00 14:00
Sted ZOOM

Kære Studerende på 1. semester

Studievejledningen vil gerne invitere til Informationsarrangement for 1. semester (indeholder bl.a. information om bacheloruddannelsens opbygning, gængse udfordringer som ny studerende, planlægning, førsteårsprøve, studieregler, eksamen, pensum, studiegrupper og gode råd)

Link til ZOOM kan findes i Blackboardmeddelelsen fra Studievejledningen.

Der er ikke akademisk kvarter i forbindelse med dette arrangement.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studerende