Informationsmøde for 5. semester studerende om bl.a. bacheloropgaven

Studievejledning afholder informationsmøde omkring bacheloruddannelsens 6. semester. Der vil være information om bacheloropgaven, praktiske information mv. Mødet afholdes via ZOOM.

15.10.2020 | Dennis Haarup Karlsen

Dato fre 30 okt
Tid 14:00 15:30
Sted

Kære Studerende på 5 semester.

Studievejledningen vil gerne invitere til informationsmøde for 5. semester om bacheloropgaven (indeholder bl.a. information om "formålet med bacheloropgaven", aflevering, valg af emne, vejledning, litteratursøgning, praktiske informationer, bachelorseminar, valgfag på 6. semester mm.) 

Informationsmødet vil være via ZOOM - der er link til ZOOM mødet via Blackboard - vær opmærksom på at der ikke er akademisk kvarter.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studerende